Ułatwienia dla przedsiębiorców – nowa ustawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło pakiet deregulacyjny, który ma przyczynić się do poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. Głównym celem zakładanych rozwiązań ma być ułatwienie zakładania działalności, zmniejszenie wymogów regulacyjnych, szybsze procedury administracyjne i krótszy czas kontroli. Na czym dokładnie mają polegać propozycje zmian? Czy rzeczywiście możemy mówić o ułatwieniach? W dzisiejszym wpisie podsumowaliśmy najważniejsze propozycje zmian dla przedsiębiorców, a ich ocenę zostawiamy Wam.

Ułatwienia dla przedsiębiorców – na czym mają polegać?

To nie pierwszy raz i nie pierwsza próba wprowadzenia ułatwień dla polskich przedsiębiorców. Nie jest żadną tajemnicą, że polskie środowisko prawne i podatkowe nie należy do najlepszych. Pokazują to wszystkie dotychczasowe rankingi i badania, które stawiają Polskę raczej na końcu listy europejskich państw. Potrzeba wdrożenia poprawek do obecnego systemu jest duża, ale jakie obszary ma obejmować?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Zgodnie z założeniem ministerstwa to pierwszy pakiet deregulacyjny zawierający rozwiązania, które zgłaszali i na które czekali przedsiębiorcy. Zmiany obejmują 3 główne obszary – ułatwienia przy zakładaniu firmy, prostsze zasady wykonywania działalności oraz zmiany w zakresie prawa gospodarczego. W projekcie znalazło się blisko 50 rozwiązań w 35 zmienianych ustawach, w tym m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego czy kodeksie cywilnym.

W uzasadnieniu projektu czytamy: „Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do działalności gospodarczej na etapie rozpoczynania działalności przez przedsiębiorcę oraz rozwoju jego przedsiębiorstwa w kolejnych latach. Nowelizacja obejmie też przepisy dotyczące zasad stanowienia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania”

dodatek osłonowy

Jaki zakres mają planowane zmiany?

Mimo, że prace nad przepisami trwają, znamy już podstawowy zakres planowanych zmian. W projekcie zaproponowano doprecyzowanie przepisów, z którymi przedsiębiorcy mają do czynienia na początku swojej biznesowej drogi na przykład:

 • wprowadzenie zasady, że osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny posługiwać się numerem PESEL,
 • wyeliminowanie wątpliwości praktycznych, co do możliwości prowadzenia drobnej działalności przez obcokrajowców,
 • wyeliminowanie wątpliwości w zakresie liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. Małego ZUS Plus.

W ramach pakietu resort chce uprościć też niektóre obowiązki, które spoczywają na przedsiębiorcach. Planuje też, co wydaje się równie potrzebne, co trudne, poprawić relacje na linii: firma – administracja publiczna. Proponowane rozwiązania w tym zakresie dotyczą między innymi:

 • skrócenia maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni,
 • obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów,
 • zmiany definicji rzemiosła i rzemieślnika (do rzemiosła zostaną włączone nowe zawody, np. protetycy słuchu; działalność rzemieślniczą będą mogły prowadzić spółki kapitałowe),
 • zmiany w zakresie dofinansowania wykształcenia młodych pracowników,
 • umowy leasingu będą mogły być zawierane także poprzez wymianę dokumentów między stronami, a więc de facto przy wykorzystaniu środków elektronicznych,
 • wprowadzenie do obiegu gospodarczego weksla w formie elektronicznej, obok istniejącej obecnie formy stricte papierowej,
 • rozszerzenia instytucji „wezwania miękkiego”,
 • elektronizacji postępowania przed Krajowa Izbą Odwoławczą,
 • wprowadzenia zachęt do mediacji i koncyliacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Ulgi dla przedsiębiorcó∑

Trzeci obszar, w którym planowane są zmiany ma zwiększyć stabilność systemu prawnego, a także zminimalizować obciążenia regulacyjne nakładane na przedsiębiorców. Jak informuje resort, chodzi o to aby organy, które zajmują się legislacją prawa gospodarczego, przyglądały się nie tylko nowym pomysłom, ale także regulacjom, które już funkcjonują. Wśród propozycji znalazły się m. in.:

 • zasada „one in, one out” (każdy dodawany obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia),
 • obowiązkowa ocena funkcjonowania aktu normatywnego (konieczność dokonania następczej ewaluacji oddziaływania przepisów w przypadku braku przeprowadzenia konsultacji publicznych),
 • wydłużone vacatio legis (nie krótsze niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przedsiębiorcy zyskają czas do przygotowania się do nowych rozwiązań),
 • usprawnienia w zakresie corocznego przeglądu prawa gospodarczego,
 • wprowadzenie obowiązku opracowywania rządowego programu regulacyjnego.

Tak jak wspomnieliśmy, projekt jest jeszcze w fazie prac. Patrząc na dotychczasowe wprowadzanie udogodnień dla przedsiębiorców, dobrze by było aby jeszcze chwilę tam pozostał. To zwiększy szanse, że wprowadzone zmiany będą rzeczywistą ulgą dla przedsiębiorców i za jakiś czas nie będzie trzeba tworzyć nowelizacji ustawy, do nowelizacji ustawy. Jeśli macie uwagi i opinie odnośnie projektu ustawy zaproponowanej przez Ministerstwo, możecie je zgłaszać mailowo, na adres .

A jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi przepisami obserwujcie nasze profile w miediach społecznościowych i porozmawiajmy o współpracy! Z nami nie umknie Ci żadna istotna zmiana, pomożemy też się do niej odpowiednio dostosować. Porozmawiajmy o współpracy!