Tarcza Antykryzysowa oraz umorzenie pożyczek dla przedsiębiorców

Znaczna część osób złożyła już wniosek o mikropożyczkę dla przedsiębiorców oraz otrzymała wsparcie w wysokości 5000 zł. Natomiast pozostaje jeszcze równie ważna kwestia umorzenia ów pożyczek przez Urząd Pracy. Wprowadzone poprawki do Tarczy Antykryzysowej nie dla każdego są jasne, dlatego dzisiaj wyjaśniamy jakie kroki należy podjąć oraz udostępniamy odpowiednie wnioski bezpłatnie do pobrania. Zapraszamy 🙂

Tarcza 4:0

Nowa wersja Tarczy Antykryzysowej umożliwia umorzenie swoich zobowiązań (wraz z odsetkami) przedsiębiorcom, którzy otrzymali bądź mają otrzymać mikropożyczkę. Pierwsze wnioski o mikropożyczkę spłynęły na początku kwietnia, w związku z tym pierwsze umorzenia tych pożyczek pojawią się z początkiem lipca. Warunkiem jest utrzymanie swojej działalności przez okres minimum 3 miesięcy od momentu otrzymania wspomnianej pożyczki.

Od osoby chcącej umorzyć ów pożyczkę wymagany jest również wniosek o umorzenie pożyczki dla przedsiębiorców (wzór do pobrania tutaj), a na jego złożenie przedsiębiorca ma  14 dni po spełnieniu wspomnianego warunku utrzymania działalności przez 3 miesiące.

Przykład

Pracodawca otrzymuje pożyczkę 30 kwietnia 2020 r. Musi on odczekać 3 miesiące, aż zacznie się kwalifikować do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki. Po 4 miesiącach (w tym wypadku 30 lipca) pracodawca może już złożyć wniosek i ma na to 14 dni.

Jest to wymóg, który spotkał się raczej z ogólną dezorientacją oraz chęcią wprowadzenia kolejnych poprawek. Dlaczego? Nie każdy przedsiębiorca wie z jakim terminem została mu przyznana pożyczka, ponieważ nie jest ona jednoznacznie określona np. na umowie. Znane są również przypadki, gdy urząd nie informuje bezpośrednio o przyznaniu pożyczki, a o pozytywnej decyzji dowiadujemy się dopiero po spojrzeniu na stan naszego konta bankowego.

Jak wspomniał sam rzecznik MŚP, składanie dodatkowego wniosku jest ,,nadmierną i nieproporcjonalną regulacją”. Jakie jest wyjście z tej sytuacji?

Tarcza Antykryzysowa oraz umorzenie pożyczek dla przedsiębiorców

Automatyczne umarzanie pożyczek

Niejasne i kłopotliwe procedury stały się prostsze dzięki działaniom Rzecznika Przedsiębiorców (Adam Abramowicz), który postulował za wdrożeniem automatycznego umarzania pożyczek. Biorąc pod uwagę potrzebę ułatwienia przedsiębiorcom funkcjonowania oraz widoczne niezadowolenie beneficjentów, sejmowa komisja finansów publicznych wdrożyła kolejną poprawkę do Tarczy 4.0, dzięki której nie mamy już potrzeby składania wniosku. To czy spełniamy odpowiednie warunki do umorzenia pożyczki, będą weryfikować urzędnicy za pośrednictwem CEIDG czy KRS. Jest to duże ułatwienie, które przyspiesza cały proces i nie wymaga ciągłej walki z czasem.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Podatek od pożyczki?

Zdecydowanie nie. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie jest przychodem w świetle przepisów podatku dochodowego ani od osób fizycznych ani od osób prawnych. Art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. jasno wskazuje, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku zapłaty podatku  od umorzonej pożyczki. Nie ma również potrzeby  wykazania otrzymanej pożyczki w KPiR lub Ewidencji przychodów.

Link do ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Co jeśli nie spełniasz warunków do umorzenia pożyczki?

W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do spłaty pożyczki łącznie z odsetkami.

Pożyczka posiada oprocentowanie stałe, wynoszące w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Na spłatę mamy okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Tarcza Antykryzysowa oraz umorzenie pożyczek dla przedsiębiorców

Pytanie, które ostatnio pojawia się stosunkowo często wśród naszych klientów czyli: Czy również nie muszę składać wniosku o umorzenie, skoro już zawarłem umowę z PUP?’’

Nowe przepisy przewidują, że wcześniej zawarte umowy między Urzędem Pracy a przedsiębiorcą ulegną modyfikacji z mocy prawa. Oznacza to, że dotychczasowy zapis umowy, który wymagał złożenia wniosku, będzie zmieniony. Kiedy to nastąpi? Cóż, aktualnie wszyscy czekamy na uchwałę parlamentu oraz podpis prezydenta.

Jak otrzymać mikropożyczkę?

Dla osób, które dopiero planują skorzystać ze wsparcia Tarczy Antykryzysowej przypominamy, że mikropożyczka jest udzielana po złożeniu stosownego wniosku, w którym przedsiębiorca oświadcza, że:

  • ubiega się o mikropożyczkę po raz pierwszy
  • zobowiązuje się przeznaczyć pożyczkę na założony cel
  • prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.
  • jest mikroprzedsiębiorcą w świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Przedsiębiorców (Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców)
  • wszystkie podane przez przedsiębiorcę dane są zgodne z prawdą
  • zapoznał się z obowiązującymi zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy

Dodatkowo pod oświadczeniem widnieje klauzula, którą należy podpisać, a która brzmi: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Gdzie złożyć wniosek o mikropożyczkę?

Wniosek składamy elektronicznie przez platformę praca.gov.pl. Na stronie należy wykonać odpowiednie kroki:

  • Wejść na usługę Tarcza Antykryzysowa
  • Przejść w zakładkę Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy PSZ-PKDG

Możemy również złożyć go w wersji papierowej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru.

PODSUMOWANIE

Wszystko wskazuje na to, że pracodawcy nie będą musieli samodzielnie pilnować procesu umorzenia mikropożyczki. Czekamy aktualnie na potwierdzenie nowych poprawek, o których będziemy Państwa informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że powyższy artykuł rozwiał wszelkie wątpliwości, jednak w razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści odpowiedzą w mgnieniu oka 🙂

Do usłyszenia
Zespół Audyt Legis