Podatki 2021 – nadchodzące zmiany w CIT,PIT oraz ryczałcie

Zaczynamy machać na powitanie zbliżającej się nowelizacji ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Celem nadchodzących zmian jest umocnienie mechanizmu podatkowego w kraju, a ów zmiany będą miały szczególne znaczenie dla spółek komandytowych oraz wielkich koncernów. Co nowy pakiet będzie oznaczał dla Ciebie? Zapraszamy do lektury 🙂

Oliwa sprawiedliwa?

Jak podaje minister finansów Tadeusz Kościński – nowe rozwiązania mają przynieść korzyść większości przedsiębiorstwom, natomiast mogą jednocześnie przynieść straty spółkom prowadzącym agresywną strategię podatkową. Jest to projekt, który ma na celu pomóc gospodarce w walce z kryzysem.

Ministerstwo uznaje, że nowe podatki zapewnią przedsiębiorcom równe szanse na rozwój niezależnie od wielkości podmiotu. Do wprowadzenia projektu przyczyniły się więksi gracze na rynku, którzy mają łatwiejszą drogę do oszczędzania na podatkach, co robią nie zawsze uczciwie. Jest to zachowanie zauważalne nie tylko w Polsce ale i w innych częściach Europy.

Podatki 2021 - nadchodzące zmiany w CIT,PIT oraz ryczałcie

CIT spółek komandytowych

Krajowa Administracja Skarbowa wskazuje spółki komandytowe jako narzędzie stosowane do wyprowadzania nieopodatkowanego dochodu  do rajów podatkowych. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wylicza, że Polska ponosi straty z tego tytułu na poziomie 2 mld zł rocznie. Z kolei nowa regulacja ma zaprzestać takiej optymalizacji podatkowej.

Zmiany nie odbiją się na komplementariuszu, który tak jak dotychczas, odliczy podatek dochodowy spółki od swojego PIT-u. ‘Kwota wolna’ w tym wypadku wynosi 120 tys. zł rocznie.

Podatki 2021 - nadchodzące zmiany w CIT,PIT oraz ryczałcie

Ulga abolicyjna

Wspomniana ulga jest wskazywana jako sposób podmiotów działających za granicą na ominięcie podatków, które obowiązują ich w Polsce oraz w miejscu zamieszkania. Na takie zagrania zwraca się uwagę również na arenie międzynarodowej, a nasz rząd zadeklarował swoje stanowisko w tej sprawie już w 2017 r. podpisując tzw konwencję MLI.

Wynikiem tego jest wprowadzenie nowej kwoty wolnej dla firm funkcjonujących za granicą.  Dochody wygenerowane za granicą Polski nie przewyższające 8 tys zł, będą rozliczane w starym trybie. Dlaczego? Ministerstwo Finansów podaje, że ok. 67 tys. osób korzysta aktualnie z ulgi abolicyjnej, z czego prawie 70% osiąga dochód nie przekraczającej kwoty 8 tys. zł. W związku z tym sytuacja tych osób pozostanie bez zmian.

Strategia podatkowa bez tajemnic

Obowiązek informowania o polityce podatkowej firmy będzie dotyczył tych większych podmiotów. Podmiotów których przychód przekracza 50 mln euro. Nie chodzi tu o naruszenie tajemnicy handlowej czy zawodowej. Firma będzie musiała przedstawić informacje o swojej strategii zarządzania podatkami.

Podatki 2021 - nadchodzące zmiany w CIT,PIT oraz ryczałcie

Cel ustawy

Pan Tadeusz Kościński wyjaśnia, że głównym zamysłem tutaj jest wsparcie przedsiębiorców w świetle pandemii oraz zapewnienie im odpowiednich warunków konkurencji. Dlatego też propozycja Ministerstwa Finansów przewiduje:

  • likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka;
  • dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.
  • Mały podatnik CIT
  • Prawie dwukrotnemu podwyższeniu (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) ulegnie limit przychodów pozwalający na skorzystanie z obniżonej stawki 9 proc. CIT. W kieszeniach przedsiębiorców zostanie ok. 400 mln zł rocznie.
  • podniesienie limitu: 250 tys. euro do 2 mln euro;
  • podniesienie limitu (kwartalne rozliczenia) z 25 tys. euro do 200 tys. euro;
  • likwidację wielu wyłączeń;
  • obniżenie stawek ryczałtu;
  • ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu;

„Jest bardzo ważne, żebyśmy wyrównali szanse dla wszystkich. Wiemy, że ci, co nie płacą podatków, psują rynek dla wszystkich innych” – powiedział. Zaznaczył, że na wniosek Polski i krajów z Grupy Wyszehradzkiej problem wyrównania szans małych, uczciwych firm wobec wielkich, międzynarodowych korporacji jest centralnym tematem niemieckiej prezydencji w UE.

Podatki 2021 - nadchodzące zmiany w CIT,PIT oraz ryczałcie

PODSUMOWANIE

Resort zaprezentował sześć zmian, których celem jest blokada rajów podatkowych dla firm manipulujących podatkami. Będzie to objęcie CIT-em spółek komandytowych, objęcie CIT-em spółek jawnych, w których właściciele nie są znani, ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej, jawność strategii podatkowych wielkich koncernów, uniemożliwienie handlowania stratą, uszczelnienie obrotu nieruchomościami. Mowa także o opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.  Jak zapowiada wiceszef MF – jest to dopiero pierwsza fala zmian, których kontynuację zobaczymy w przyszłym roku. A Wy? Co sądzicie o nadchodzących zmianach? Jak zawsze zapraszamy Was do sekcji komentarzy.

Do usłyszenia 🙂

Zespół Audyt Legis