Odmrażanie turystyki i zwolnienia ze składek. Czyli nadchodzi Tarcza 5.0!

23 września w Dzienniku Ustaw zawitała pozycja 1639, która teraz wejdzie w życie. Mowa tu głównie o życiu przedstawicieli branży turystycznej, wystawienniczej oraz estradowej.  Jakie formy pomocy będą dostępne dla tych ludzi, kiedy można zacząć składać pierwsze wnioski i czym ta Tarcza różni się od poprzednich? Tego dowiecie się już teraz, w naszym najnowszym artykule. Zapraszamy!

Co daje Tarcza 5.0

Ustawa zapewnia wspomnianym wcześniej branżom trzy podstawowe formy wsparcia. Mowa tu o:

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 r. Przysługujące płatnikom sektora hotelarskiego, turystycznego, a także organizacji i obsługi konferencji, targów, wystaw.

Odmrażanie turystyki i zwolnienia ze składek. Czyli nadchodzi Tarcza 5.0!
 • Świadczenie postojowe – skierowane do przedsiębiorców prowadzących przeważającą działalność jako agenci i przewodnicy turystyczni.
 • Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 r. – przysługujące płatnikom sektora hotelarskiego, turystycznego, a także organizacji i obsługi konferencji, targów, wystaw.
 • Dodatkowe świadczenie postojowe – prawo do tego świadczenia mają osoby prowadzące działalność związaną z: transportem turystycznym, wystawami oraz występami teatralnymi, operowymi, baletowymi i cyrkowymi, prowadzeniem jarmarków, plaż, salonów gier, dyskotek, domów strachu i zagadek

Warunki skorzystania ze wsparcia

Warunki te różnią się zależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Różne zasady obowiązują przewodników turystycznych a inne agentów turystycznych. W niektórych wypadkach przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc nawet jeśli już skorzystali z poprzednich tarcz.

Odmrażanie turystyki i zwolnienia ze składek. Czyli nadchodzi Tarcza 5.0!

Zwolnienie ze składek ZUS

Pierwszym warunek do spełnienia w tym wypadku to złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania wszystkich składek do końca listopada. Natomiast drugim warunkiem jest prowadzenie działalności, która w CEIDG widnieje pod jednym z poniższych kodów:

 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (77.39.Z)
 • Działalność agentów turystycznych (79.11.A)
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A)
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
 • Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (93.29.A)
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B)
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

Pozostaje nam jeszcze wykazać stosowny spadek przychodów. Przychód wygenerowany w pierwszym miesiącu, za który składamy wniosek o zwolnienie z opłacania składek, powinien być mniejszy o 75% w porównaniu do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu ale rok wcześniej. Pamiętajmy, że nie możemy skorzystać z tego świadczenia jeżeli nie byliśmy zgłoszeni jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.

Odmrażanie turystyki i zwolnienia ze składek. Czyli nadchodzi Tarcza 5.0!

Postojowe

Trzykrotne świadczenia postojowe przysługują podmiotom z kodem w CEIDG 79.11A i wynosi ono 2080 zł. Ta forma wsparcia dotyczy wyłącznie firm działających nie później niż przed 1 kwietnia bieżącego roku. Drugim warunkiem jest wykazanie, że COVID-19 jest bezpośrednim powodem przestoju w funkcjonowaniu biznesu. W wypadku tego świadczenia nie jest możliwym, aby postojowe otrzymały osoby, które wcześniej już korzystały z tarczy, chyba że otrzymały one tylko część świadczeń i jeszcze chcą ubiegać się o pozostałość.

Ostatnim warunkiem jest sezonowy charakter działalności. Przewodnicy turystyczni otrzymają postojowe o ile zawiesili biznes po 31 sierpnia, a w 2019 funkcjonowali nie dłużej niż 9 miesięcy. To oznacza, że osoby aktywne przez cały rok nie będą mogły skorzystać z tej formy wsparcia.

Odmrażanie turystyki i zwolnienia ze składek. Czyli nadchodzi Tarcza 5.0!

Dodatkowe postojowe

I tutaj możemy mówić o przedsiębiorcach, którzy dostaną postojowe nawet jeśli już wcześniej skorzystali z tego świadczenia. Przysługuje ono firmom branży transportowej (kod 49.39Z), branży rozrywkowej (kod 93.29A oraz 93.29B), estradowej (kod 90.01Z i 90.02Z), a także branży wynajmu i dzierżawy maszyn (kod 77.39Z). Tak jak w wypadku zwolnienia ze składek, przedsiębiorca musi wykazać 75% spadek przychodu w stosunku do miesiąca z poprzedniego roku. Dodatkowym warunkiem wskazywanym przez ZUS jest pobranie chociażby jednego świadczenia z poprzedniej puli. Następne postojowe będzie miało tą samą wartość co poprzednie i będzie przyznane trzykrotnie.

Podsumowanie

Prezes ZUS wskazuje, że przedsięwzięcie jakim jest Tarcza 5.0 to koszt rzędu 550 mln zł, z czego 400 mln to kwestia zwolnień z opłacania składek. Czy waszym zdaniem takie wsparcie okaże się wystarczającą pomocą? Czy tak czy nie, na pewno każde z nas liczy na powstanie na nogi całej choćby części branży turystycznej, która stanowi ważny filar naszej gospodarki. Jeśli szukają Państwo wsparcia w odmrożeniu swojego biznesu lub mają dodatkowe pytania dotyczące świadczeń pomocowych, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem księgowym.

Do usłyszenia 🙂

Zespół Audyt Legis