Kalkulator zarobków. Oblicz i porównaj swoje wynagrodzenie.

Częstym problemem dla pracownika jest brak pewności co do wyceny jego obowiązków. Ile warte jest jego stanowisko, a ile zarabiają osoby robiące to samo w konkurencyjnych firmach? Te same informacje mają również ogromne znaczenie dla pracodawcy. Kalkulator wynagrodzeń pozwoli odpowiedzieć na te pytania i pomoże wskazać ile należy pracownikowi płacić za jego posadę w naszej firmie. Po za kalkulatorem przedstawimy Państwu również odpowiednie formuły do Excela, dzięki którym program będzie pełnił rolę kalkulatora płac. Także bez zbędnych ceregieli zapraszamy do dzisiejszego artykułu.

Kalkulator pensji

Kalkulator wynagrodzeń jest narzędziem, które pomaga oszacować wysokość wypłaty brutto lub netto w zależności od warunków zatrudnienia. Dodatkowo można w nim uwzględnić miejsce zamieszkania, wiek, oprocentowanie składek, typ umowy, rozliczenie z małżonkiem i inne.

Wartość netto

kwota do wypłaty po potrąceniu obciążeń (składki na ubezpieczenie, podatek dochodowy), potocznie zwany “na rękę”

Wartość brutto

to wynagrodzenie wraz z składkami ZUS i podatkami

Wartość brutto

całkowity koszt wynagrodzenia jaki ponosi pracodawca

Koszt przychodu

wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów

Kalkulator zarobków. Oblicz i porównaj swoje wynagrodzenie.

Przelicznik brutto/netto – jak skorzystać

Wynagrodzenie brutto netto przy umowie o pracę

kliknij tutaj, aby użyć kalkulatora wynagrodzenia.pl

Ustal w łatwy sposób kwotę netto, brutto oraz koszty jaki ponoszone przez pracodawcę Aby to zrobić musimy zaznaczyć odpowiednie pola ustawiając rok podatkowy oraz nasz wiek pamiętając, że od 1 sierpnia 2019 z opodatkowania są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Wciśnij przycisk ,,OBLICZ” aby uzyskać wynik.

Wynagrodzenie brutto netto przy umowie o pracę

kliknij tutaj, aby użyć kalkulatora wynagrodzenia.pl

Wybierz rodzaj swojej umowy zlecenia lub samodzielnie skonfiguruj składki. Następnie wybierz przycisk ,,OBLICZ”.

Wynagrodzenie brutto netto przy umowie o pracę

kliknij tutaj, aby użyć kalkulatora wynagrodzenia.pl

 

W tym wypadku wybierz swój stosunek do pracodawcy oraz koszt uzyskania przychodu. Tak jak w poprzednich wypadkach kliknij ,,OBLICZ”.

Obliczanie wynagrodzenia w programie Microsoft Excel

Tutaj z kolei dajemy możliwość wprowadzenia formuły do programu Excel, która działa jak kalkulator wynagrodzeń. Dzięki niej będziemy mogli obliczyć wynagrodzenie netto, brutto, ZUS pracodawcy, ZUS pracownika, zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za czas choroby oraz inne. Sam program da nam więcej możliwości oraz pozwoli obliczyć wiele różnych płac na raz.

Kalkulator zarobków. Oblicz i porównaj swoje wynagrodzenie.

Dodatek do Microsoft Excel

Aby skorzystać z odpowiednich formuł należy pobrać darmowy dodatek do programu Excel. Poniżej podpowiemy jak należy zainstalować wspomniany dodatek.

Krok 1

Należy uruchomić Excel i kolejno wybrać

Należy uruchomić Excel i kolejno wybrać: Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź… -> Przeglądaj… Zazwyczaj domyślną lokalizacją dodatków jest: C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki Upewnij się, że katalog z dodatkiem jest na liście Zaufanych lokalizacji. W razie potrzeby możesz go dodać ( Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia Centrum zaufania… -> Zaufane lokalizacje -> Dodaj nową lokalizację… ).

Krok 2

Odblokowanie dodatku

Krok 3

Aktywacja w programie Excel

Wybierz Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź… -> obok dodatku, który chcesz załadować, wciśnij OK.

Od tego momentu, przy każdym otwarciu skoroszytu programu Excel, dodatkowe funkcje (kalkulator płac / wynagrodzeń netto brutto) będą aktywne.

Kwota liczy się sama po wpisaniu odpowiedniej formuły. Funkcje, które należy wpisać podajemy niżej.

Umowa o pracę – przelicznik brutto netto

=nuop(kwota_brutto;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia.

=nuop(kwota_brutto;data;dni_choroby;stawka_chor;suma_wyplat;liczba_wyplat) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia z uwzględnieniem sumy wypłaconego w roku limitu składek ZUS oraz wynagrodzenia . W polu suma_wyplat – wpisujemy sumę brutto poprzednich wypłat w roku. W polu liczba_wyplat – podajemy liczbę poprzednich wypłat w roku.

=nuop(kwota_brutto;data;dni_choroby) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia dla pracownika z absencją z powodu choroby. Formuła uwzględnia 80% chorobowego za dni nieobecności.

=nuop25(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia z ulgą dla osób do 26 roku życia (bez zaliczki na podatek dochodowy PIT).

=nuop(kwota_brutto;data;dni_choroby;stawka_chor;suma_wyplat;liczba_wyplat;KUP) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia z uwzględnieniem innych niż standardowych kosztów uzyskania przychodów. “B” – koszty podwyższone pracownika dojeżdżającego z innej miejscowości. Możemy też podać konkretną kwotę miesięczną KUP.

=nuopp(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia obliczoną bez uwzględniania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej z opodatkowania (np. premia dla pracownika).

=nuopp25(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia obliczoną bez uwzględniania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej z opodatkowania (np. premia dla pracownika) z uwzględnieniem zerowego PITu dla pracowników do 26 roku życia.

=buop(kwota;data;KUP;bezKWP) uwzględnienie w wyliczeniach kosztów uzyskania przychodów standardowych, podwyższonych lub dowolnych innych.

=buop(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje wynagrodzenie brutto z kwoty netto (umowa o pracę).

=buop25(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę brutto wynagrodzenia pracownika do 26 roku życia.

=buopp(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę brutto premii dla pracownika.

=buopp25(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę brutto premii dla pracownika z uwzględnieniem zerowego PIT’u dla młodych do 26 lat

Kalkulator zarobków. Oblicz i porównaj swoje wynagrodzenie.

Umowa zlecenie – przelicznik brutto netto

=nuz(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje nam kwotę netto wynagrodzenia uwzględniając jedynie składki ZUS z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego NFZ.

=nuzz(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia uwzględniając składki ZUS z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnych, emerytalnych, rentowych).

=nuz_25(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia uwzględniając ulgę dla osób do 26 roku życia (bez zaliczki na podatek dochodowy PIT).

=nuzz(kwota;data;0) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren.).

=buz(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę brutto wynagrodzenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego NFZ).

=nuzz25(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia uwzględniając składki ZUS i ulgę podatkową dla osób w wieku 25 lat i mniej.

=buz_25(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę brutto świadczenia uwzględniając ulgę dla osób do 26 roku życia (bez zaliczki na podatek dochodowy PIT).

=buzz25(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę brutto świadczenia uwzględniając składki ZUS i ulgę podatkową dla osób w wieku 25 lat i mniej.

=buzz(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę brutto wynagrodzenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren., ch.).

=buzz(kwota;data;0) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę brutto wynagrodzenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren.).

Umowa o dzieło – przelicznik brutto netto

=nuod(kwota;data;stawka) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę netto wynagrodzenia z możliwością podania stawki podatku (domyślnie 20%).

=buod(kwota;data;stawka) kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę brutto wynagrodzenia. Można podać stawkę podatku (domyślnie 20%).

Składki ZUS – kalkulator płac

=kplatn(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje sumę składek ZUS finansowanych przez pracodawcę.

=zpracown(kwota;data) kalkulator wynagrodzeń podaje sumę składek ZUS finansowanych przez pracownika.

=kplatn(kwota;data;suma_wyplat) kalkulator wynagrodzeń zwraca sumę składek ZUS finansowanych przez pracodawcę z uwzględnieniem sumy wypłaconego w roku wynagrodzenia W polu suma_wyplat – podajemy sumę brutto poprzednich wypłat w roku.

=kplatn(kwota;data;suma_wyplat;stawka_wypadkowa) podanie stawki składki ubezpieczenia wypadkowego

Chorobowe – kalkulator płac

=bwch(kwota;data;dni;stawka) kalkulator wynagrodzeń podaje wynagrodzenie brutto za okres chorobowy z kwoty nie zmniejszonej o ubezpieczenia społeczne.

=bwchbz(kwota;data;dni;stawka) kalkulator wynagrodzeń podaje wynagrodzenie brutto za okres chorobowy z kwoty zmniejszonej o ubezpieczenia społeczne.

=nzch(kwota;data;dni;stawka) kalkulator wynagrodzeń określa zasiłek chorobowy netto z kwoty nie zmniejszonej o ubezpieczenia społeczne.

=nzch(kwota;data;dni;stawka;1) kalkulator wynagrodzeń określa zasiłek chorobowy netto, z kwoty nie zmniejszonej o ubezpieczenia społeczne, uwzględniając kwotę zwolnioną z opodatkowania.

=nzchbz(kwota;data;dni;stawka) kalkulator wynagrodzeń podaje zasiłek chorobowy netto z kwoty zmniejszonej o ubezpieczenia społeczne.

=nzchbz(kwota;data;dni;stawka;1) kalkulator wynagrodzeń podaje zasiłek chorobowy netto z kwoty zmniejszonej o ubezpieczenia społeczne uwzględniając kwotę zwolnioną z opodatkowania.

Kalkulator zarobków. Oblicz i porównaj swoje wynagrodzenie.

PODSUMOWANIE

Kalkulator wynagrodzeń jest niezbędnym narzędziem, które pomaga tak pracownikom jak i pracodawcom. Program zapewnia szczegółowe informacje pozwalające z jednej określić wartość danego stanowiska, a z drugiej ustalić czy otrzymujemy stosowne wynagrodzenie za naszą pracę. Dzięki temu możemy uniknąć sytuacji , w których ktoś może wykorzystać naszą niewiedzę na swoją korzyść. Mamy nadzieję, że kalkulator okaże się bardzo przydatnym narzędziem i dla Was.

Do usłyszenia ?

Audyt Legis