Fakturowanie reklam na Facebooku

Marketing społecznościowy jest współcześnie jednym z podstawowych sposobów na komunikację z klientem i zwrócenie jego uwagi na nasz produkt bądź usługi. Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie strony swojej firmy oraz tworzenie nowych reklam. Natomiast nie dla każdego są jasne kwestie rozliczania tych reklam, dlatego też dzisiaj rzucimy światło na ich zakup oraz fakturowanie. Zapraszamy 🙂

Rozliczanie zakupu reklam

Pierwszą dezorientującą informacją jest kraj rozliczenia faktur. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że tym krajem jest najczęściej Irlandia. Co prawda od 2012 mamy także możliwość otrzymania faktury wystawionej przez Facebook Poland Sp. z o.o. w polskiej walucie i opodatkowaniem w wysokości 23%, ale jest to rzadkość.

Zazwyczaj mamy do czynienia z fakturami wydanymi przez Facebook Ireland Limited, które nie posiadają podatku VAT i są traktowane jako transakcje wewnątrzwspólnotowe, tak więc należy ten VAT najpierw odprowadzić. Dopiero po tym można reklamy rozliczyć. Aby zrobić to prawidłowo, należy zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, składając w urzędzie skarbowym stosowny formularz o nazwie VAT-R. Polecamy zwrócić tutaj uwagę na część C.3.

Zakup usługi reklamowej jest tutaj kwalifikowany jako import usług oparty na art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że miejscem świadczenia usług świadczonych na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym obowiązek rozliczenia VAT-u związanego z importem usługi spoczywa na nabywcy usługi.

Fakturowanie reklam na Facebooku

Termin rozliczenia

Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia usług, przy czym może ono zostać zrealizowane w ww. okresie, albo w deklaracji VAT składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W imporcie usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (art. 19a ust. 1 u.p.t.u.), chyba że przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 u.p.t.u.). Oznacza to, że usługa powinna być opodatkowana w miesiącu w którym ją wykonano, chyba że wcześniej miała miejsce zapłata. Jeśli więc usługa została wykonana we wrześniu 2020 r., to w tym miesiącu powstał obowiązek podatkowy. Data otrzymania faktury nie ma w tym przypadku znaczenia.

Termin rozliczenia

Podmiot niebędący podatnikiem VAT również jest zobowiązany opodatkować swoje transakcje reklamowe krajową stawką VAT na wewnętrznym dokumencie opodatkowania, a wyliczoną stawkę VAT, wpłacić do urzędu skarbowego. Natomiast nievatowiec nie składa zwykłej deklaracji VAT-7 czy też VAT-7K. Musi on złożyć VAT-9M, opłacając go do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane firmy do Faktury?

Pierwszym krokiem jest udanie się do Menadżera Reklam i znalezienie opcji Ustawienia konta reklamowego.

Fakturowanie reklam na Facebooku

Tutaj możemy wskazać wszelkie informacje rozliczeniowe.

Fakturowanie reklam na Facebooku

Poniżej wyjaśniamy pozycje, które należy uzupełnić. Podkreślamy, że muszą być one wypełnione bezbłędnie, aby faktury generowały się prawidłowo.

  • Nazwa konta reklamowego – nazwa firmy lub Menadżera Reklam
  • Strefa czasowa – wybierz właściwą dla rejonu
  • Waluta – waluta, w której będziemy się rozliczać z Facebookiem. Zaznaczamy, że raz wybranej waluty nie można niestety zmienić. 
  • Cel reklamy – wybieramy opcję TAK, jeśli mamy firmę.
  • Nazwa firmy – nazwa, która będzie podana na fakturze
  • Adres firmy – podajemy ten wpisany do CEIDG, gdyż również będzie na fakturze
  • Europejski identyfikator płatnika VAT – jest to numer NIP z dodatkiem PL, który należy zgłosić do Urzędu Skarbowego. Zazwyczaj pomaga w tym biuro rachunkowe.
  • Agencja reklamowa – Zaznaczamy TAK, jeśli tworzymy reklamy dla innych firm. W innym wypadku wybieramy drugą opcję.

Ustawienia płatności

Metodę płatności możemy ustawić w zakładce Ustawienia płatności. Możemy tutaj także ustawić limit wydatków na koncie, co jest przydatne w pilnowaniu budżetu.

Fakturowanie reklam na Facebooku

Spędzając czas na reklamach na Facebooku, możemy zauważyć, że nie zawsze jest łatwym przewidzieć ile wyniesie nasz koszt kampanii trwającej przykładowo 30 dni. Może się również zdarzyć, że z opóźnieniem zareagujemy na reklamę, która generuje za duże koszty i ciągnie nasz budżet w dół. Tutaj właśnie wkracza limit wydatków, który uratuje nas od niechcianych kosztów.

Próg rozliczeniowy

Faktury są wystawiane po minięciu danego czasu lub po osiągnięciu danej kwoty. Wybierając próg rozliczeniowy, możemy zdecydować kiedy te faktury mają być generowane. Radzimy wybrać kwotę, która wynika z miesięcznego budżetu na marketing. Dzięki temu księgowe, będą musiały się tylko zmierzyć z jedną dużą fakturą, zamiast 10 mniejszymi.

Pobieranie faktur

W menu Menadżera Reklam szukamy zakładki Rozliczenia. Pojawi się tutaj panel pobierania faktur, gdzie do wyboru będziemy mieć pobranie zbiorczo wszystkich dokumentów, a także każdej faktury z osobna. Jeśli nie widzisz faktury za swoje ostatnie reklamy, najprawdopodobniej są one jeszcze nie spłacone. W prawym górnym rogu mamy informację o Aktualnym saldzie. Jest to kwota jeszcze nieuregulowana i należy je spłacić. Dopiero po tym pojawi się nam do pobrania najnowsza faktura.

Fakturowanie reklam na Facebooku

Podsumowanie

Reklamy na Facebooku potrafią okazać się świetnym narzędziem i atutem naszej firmy. Dlatego upewnijmy się, że to narzędzie działa w 100% sprawnie. Nie chcemy mieć w obiegu 20 reklam i nie w porę zorientować się, że podaliśmy złe dane do faktury! Dlatego polecamy ciepło zapoznać się z opcjami i ustawieniami Facebooka i Menadżera Reklam oraz poświęcenie czasu na weryfikację danych do rozliczenia. Mamy nadzieję, że dzisiejszy artykuł trochę rozjaśnił Wam ten temat. Jak zawsze

Do usłyszenia 🙂

Zespół Audyt Legis