Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?


Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności zależy do wielu czynników m.in. od specyfiki danej firmy, branży, wizji rozwoju, kosztów, przepisów i samego pomysłu na biznes itd. Ostatnio pojawił się też dodatkowy sygnał, który sprawił, że coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się co aktualnie jest lepszym rozwiązaniem – jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Tym sygnałem jest Polski Ład, czyli zapowiadany przez rząd projekt, a w praktyce – zestaw istotnych zmian w przepisach, które dotkną między innymi przedsiębiorców.

Polski Ład – sygnał do zmiany?

O Polskim Ładzie mówi się już od dawna, natomiast kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian (liczy 225 stron, dołączono też do niego 229 stron uzasadnienia). Daje to razem prawie 500 stron, z którymi powinien zapoznać się teraz każdy przedsiębiorca. Domyślamy się, że macie lepsze rzeczy do robienia, dlatego podsumowaliśmy najważniejsze informacje.

Trzeba obiektywnie przyznać, że część proponowanych zmian jest korzystna. Kwota wolna od podatku w końcu wzrośnie. Dokładniej mówiąc – do 30 tysięcy złotych pierwszy próg, a drugi do 120 tysięcy złotych. Niestety w zestawie otrzymujemy nową składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu (od tego podatku kwoty wolnej oczywiście nie ma). W praktyce można zatem uznać, że w przypadku przedsiębiorców, ich opodatkowanie rośnie o 9 punktów procentowych. Oprócz 19% PIT, zapłacą jeszcze 9% składki zdrowotnej. Jeśli chodzi o przedsiębiorców na ryczałcie – zapłacą składkę zdrowotną w wysokości jednej trzeciej stawki ryczałtu. Czyli jeżeli ktoś jest na ryczałcie 15%, to teraz razem zapłaci 20% od przychodu. Co jeszcze?

Lista zmian jest długa, poza już wspomnianymi należy zwrócić szczególną uwagę na:

• członkowie zarządów spółek i fundacji od 2022 r. będą płacić składkę zdrowotną;
• wchodzi zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych i obowiązek wynajmowania ich na ryczałcie, jeżeli nie jest to działalność gospodarcza;
• nie będzie już można sprzedać samochodu po leasingu bez podatku;
• od 2023 roku ma wejść obowiązek wysyłania KPiR i ksiąg handlowych do skarbówki;
• do kosza wylatuje karta podatkowa, nikt nie będzie mógł złożyć o nią wniosku.
• zmiany w CIT, które dotyczyć będą większych firm.
Jeśli chcecie sprawdzić co dokładnie się zmieni i w jakim zakresie, TUTAJ znajduje się pełna treść projektu.

Patrząc tylko pobieżnie na Polski Ład można dojść do prostego i niestety słusznego wniosku, że w przyszłym roku warunki prowadzenia działalności będą zdecydowanie różnić się od bieżącej sytuacji. Co w takim układzie można zrobić? Czy warto zmienić formę prawną firmy? Jaka forma prowadzenia działalności będzie bardziej korzystna? Jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka z o.o.? Poniżej podsumowaliśmy informację, które pomogą Wam podjąć właściwe decyzje – biorąc pod uwagę nie tylko założenia Polskiego Ładu.

JDG i spółka z o.o. – najważniejsze informacje

Na dobry początek krótkie podsumowanie najważniejszych cech jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak jak wspomnieliśmy, lista zmian dla przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu z pewnością będzie miała znaczenie przy wyborze. Nie są to jednak jedyne informacje jakie warto wziąć pod uwagę. Zwłaszcza, że obie formy różnią się pewnymi elementarnymi aspektami. Poniżej opisaliśmy w skrócie podstawowe cechy JDG i sp. z o.o.

Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej:

• Rejestracja jednoosobowej działalności jest bardzo prosta i nie jest związana z żadnymi dodatkowymi kosztami (możecie zrobic to TUTAJ: https://prod.ceidg.gov.pl)
• Podatnikiem w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest sam przedsiębiorca jako osoba fizyczna.
• Przy rejestracji podatnik ma możliwość swobodnego wyboru formy opodatkowania. Najczęściej na zasadach ogólnych (skala podatkowa 17% i 32% po przekroczeniu progu podatkowego) i na zasadach podatku liniowego (19%);
• JDG to możliwość bezterminowego zawieszenia działalności
• Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Często nie wymaga to zatrudnienia księgowych, a przedsiębiorca może prowadzić księgowość samodzielnie;
• Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (który nie jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę) jest zobowiązany do opłacania składek ZUS i składki zdrowotnej. Jednak przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej korzysta z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne, płacąc 30% ZUS-u.
• Przedsiębiorca może skorzystać z ulg, między innymi z Ulgi na start (Ulga na start polega na opłacaniu jedynie składki zdrowotnej przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej).
• Odpowiedzialność przedsiębiorcy jest nieograniczona. Oznacza to, że za zobowiązania firmy wynikające z jej prowadzenia ponosi odpowiedzialność całym majątkiem osobistym.

Podstawowe cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

• Zgłoszenie spółki z o.o. wiąże się z dodatkowymi kosztami - umowa musi bowiem zostać sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego. Opłaty notarialne, jak i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, są uzależnione od wysokości kapitału zakładowego. Zakładając, że wartość kapitału zakładowego spółki wynosi minimalne 5000 zł, należy liczyć się z taksą notarialną wynoszącą 196,80 zł oraz kosztami odpisów umowy w formie aktu notarialnego w wysokości 6 zł + VAT za stronę (standardowy cennik). Do tych wydatków należy doliczyć opłatę sądową w wysokości 500 zł oraz koszt ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł (wymienione koszty można zniwelować przy rejestracji online).
• Spółka z o.o. jest odrębnym podmiotem prawnym, zatem jest obciążona podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19% od osiągniętego zysku brutto. Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą korzystać z obniżonej stawki 9%.
• Księgowość spółki z o.o. jest prowadzona w formie ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości dodatkowo obciąża spółkę z o.o. wymogiem sporządzania sprawozdań finansowych. Skutkuje to koniecznością skorzystania z usług biura rachunkowego. To z kolei wiąże się z kolejnymi kosztami (jakimi? Skontaktuj się z nami i sprawdź!).
• Szersze możliwości ujmowania kosztów w spółce pozwalają na większą optymalizację podatkową niż w JDG.
• Spółka daje większe możliwości pozyskania kapitału i rozwoju.
• Konieczne jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, ale w przeciwieństwie do JDG, nie można przy tym skorzystać z ulgi na start.
• Odpowiedzialność udziałowców w sp. z o.o. jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich wkładów.

Niedawno podsumowaliśmy wątek podatków w 2021 roku – w tym zmiany w CIT oraz ryczałcie. Polecamy zapoznać się z tym artykułem, jako uzupełnienie dzisiejszych informacji.

Firma jednoosobowa czy spółka z o.o. – co jest bardziej korzystne?

Przy wyborze formy działalności należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, które bezpośrednio łączą się z danym pomysłem na biznes. To kwestia bardzo indywidualna i tak należy do niej podejść. Decyzję trzeba uzależnić od takich czynników, jak: rodzaj i skala działalności, sposoby pozyskiwania kapitału, wizja rozwoju. Konieczne jest, by przedsiębiorca przed założeniem firmy przeanalizował wszystkie obowiązki i prawa wynikające z danej formy jej prowadzenia. Ze wszystkimi blaskami i cieniami.

Spółka z o.o. jest z jednej strony jest bardziej skomplikowana w zakresie prowadzenia księgowości ale daje też większe możliwości i co ważne – większe bezpieczeństwo. Pozwala na dokładniejsze zarządzanie majątkiem oraz optymalizację ponoszonych kosztów. Mimo, że często pojawia się zarzut o podwójne opodatkowanie w spółce w przypadku wypłaty wynagrodzeń dla wspólników to w praktyce istnieje szereg rozwiązań, które niwelują ten problem. Spółka z o.o. jako odrębny podmiot ma dużo szerszy katalog kosztów uzyskania przychodów dzięki czemu można skutecznie zoptymalizować podatki w firmie. Chętnie pomoże Ci w tym nasze biuro rachunkowe!

Która forma prowadzenia firmy jest bardziej korzystna? Gdyby nie Polski Ład, ostateczne rozstrzygnięcie byłoby znacznie trudniejsze. Jednak w kontekście planowanych zmian, wiele wskazuje na to, że to spółka z o.o. staje się bardziej korzystną i opłacalną opcją. Jeżeli prowadzisz JDG na podatku liniowym, to najprawdopodobniej od przyszłego roku będzie to najgorsza forma prowadzenia działalności gospodarczej (zakładając, że przepisy wejdą w życie w aktualnej formie). Spółka z o.o. stanie się opcją tańszą, bardziej uniwersalną i bezpieczniejszą (i to mimo faktu, że koszty jej prowadzenia, po wejściu w życie Polskiego Ładu, będą wyższe niż dotychczas).

Ogólnie rzecz biorąc, korzyści wynikające z Polskiego Ładu kończą się tuż po przekroczeniu krajowej średniej pensji. Obliczenia nie pozostawiają złudzeń – jednoosobowa działalność gospodarcza przestanie się opłacać wielu przedsiębiorcom i dlatego cześć z nich już dziś myśli o przejściu na inną formę prowadzenia działalności. Przede wszystkim na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z jednej strony, prace nad ostateczną wersją projektu trwają, z drugiej – warto trzymać rękę na pulsie, aby w odpowiednim momencie zareagować. Jeśli planujesz zmianę aktualnej formy prowadzenia firmy, chcesz sprawdzić jakie masz możliwości i co będzie najbardziej korzystne w Twoim przypadku – skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym.

Doradzimy najlepsze rozwiązania uszyte na miarę Twojego biznesu i w oparciu o bieżącą sytuację i potrzeby. Przejmiemy też wszelkie obowiązki z tym związane, sprawnie przeprowadzimy Cię przez proces przekształcenia, a w razie potrzeby – przez proces likwidacji działalności.

Porozmawiajmy o szczegółach!