Nowa Tarcza 4.0 oraz jej zastosowanie w praktyce.

W naszych ostatnich artykułach pisaliśmy o nowej wersji Tarczy Antykryzysowej, która miała być podpisana przez Prezydenta RP. Z kolei dzisiaj nadszedł czas na powrót do tego tematu, gdyż nowe przepisy weszły już oficjalnie w życie. Dlatego w tym artykule powiemy modyfikacjach i nowych ustaleniach. Zapraszamy!

Nowa Tarcza 4.0

Najważniejsze w Tarczy 4.0

Wśród wszystkich 91 poprawek przyjętych przez Sejm, przedstawimy i omówimy te o największym znaczeniu. Słowa Pani wicepremier Jadwigi Emilewicz wskazują, że nowa wersja Tarczy Antykryzysowej jest o wiele lepiej dopasowana do zaistniałych potrzeb przedsiębiorców:

„Nasze propozycje wypracowaliśmy w dialogu z przedstawicielami pracowników. Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami. Proponujemy rozwiązania dla firm zmagających się z bezprecedensowym kryzysem, aby ułatwić im przetrwanie i ocalenie możliwie dużej liczby miejsc pracy” – mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Pani Jadwiga zaznacza również, że: – Tarcza antykryzysowa działa. Wypłacono z niej już, w tym z tarczy finansowej, pomoc o wartości 100 mld zł. Na bieżąco monitorujemy jednak sytuację. Ciągle pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ulepszamy już obowiązujące. Efektem tego jest kolejna ustawa pakietowa.’’ 

Także sprawdźmy co wspomniana ustawa pakietowa usprawnia.

Dopłaty do kredytów dla firm

Tarcza 4.0 wprowadza nowe dopłaty do oprocentowania dla przedsiębiorstw, które ucierpiały w efekcie zaistniałej sytuacji. Mowa tutaj o pożyczkach przyznawanych przez bank w celu zapewnienia płynności finansowej firm. Na te dopłaty będzie przeznaczonych około 570 mln zł. Na stronie gov.pl czytamy, że powstanie możliwość „zaciągnięcia” kredytów o obniżonym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – oprocentowaniu.

Nowa Tarcza 4.0

Adresatami są w tym wypadku przedsiębiorcy, a także podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnych produktów. FIrma otrzyma kredyt niezależnie od wielkości prowadzonej działalności, jednak wielkość przedsiębiorstwa będzie miała wpływ na wysokość uzyskanych środków.

Przykład dopłaty

Przykład zastosowania tejże wprowadzonej zmiany w Tarczy 4.0 przedstawia nam gov.pl:

‘’Przedsiębiorca z sektora MŚP zaciąga kredyt z dopłatą na 12 miesięcy w wysokości 1 mln zł z oprocentowaniem 4% w skali roku. Koszt takiego kredytu, czyli należnych odsetek, wynosiłby w trakcie rocznego okresu z dopłatami 40 tys. zł, oczywiście poza zwrotem samego kapitału. Dla takiego przedsiębiorcy dopłata wyniesie 2 pkt proc., a więc ostatecznie koszt tego kredytu dla przedsiębiorcy to 20 tys. zł. Taki przedsiębiorca dostanie wsparcie w wysokości 20 tys. zł.’’

Nowa Tarcza 4.0

Wakacje kredytowe

Zaktualizowana wersja Tarczy Antykryzysowej wprowadza również możliwość zawieszenia spłaty kredytu do trzech miesięcy. Jest to wsparcie kierowane do osób, które utraciły główne źródło dochodu/pracę po 13 marca bieżącego roku. W czasie tzw wakacji kredytowych, do kredytu nie będą naliczane żadne odsetki czy inne opłaty.

„Dajemy prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyć będą tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r.” – wspomina w swoim komunikacie Ministerstwo Rozwoju.

Jakie kredyty mogą iść na wakacje? Resort rozwoju informuje, że umieszczony w ustawie mechanizm zakłada między innymi zawieszenie obowiązku spłacania kredytów hipotecznych, konsumenckich oraz kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Należy jednak zaznaczyć, że w razie gdy kredytobiorca posiada kilka kredytów tego samego rodzaju, może skorzystać z wakacji kredytowych tylko w wypadku jednego z nich.

Odliczanie darowizn oraz kar

Dzięki Tarczy 4.0 pojawi się także możliwość odliczenia darowizn od podstawy obliczania podatku dochodowego. Chodzi tutaj o darowizny na rzecz:

  • schronisk dla osób bezdomnych
  • domów pomocy społecznej
  • domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
  • placówek oświatowych i organizacji pożytku publicznego (komputery)

Jeśli chodzi o wielkość odliczenia tych darowizn:

200% wartości darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r.

150% wartości darowizny przekazanej do maja 2020 r.

100% wartości darowizny przekazanej do 30 września 2020 r.

Dla pracodawców

Przedsiębiorcy mogą uznać za szczególnie istotne zapisy tarczy dotyczące odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w czasie epidemii. Jak już wiemy maksymalna wartość odprawy nie przekroczy 26 tys. złotych. Natomiast wartość odprawy, odszkodowania czy też  innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, (o ile przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia) nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie przepisów o pensji minimalnej. Ta zmiana  może dotknąć osoby przechodzące w bieżącym roku na emeryturę.  Większość odkłada ten moment na lipiec z uwagi na korzystniejsze przeliczenie emerytury.

Nowa Tarcza 4.0

Dodatkowo nowe przepisy mogą wpłynąć na wartość odpraw przy zwolnieniach grupowych. Dotąd pracownik mógł otrzymać do piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, jednak teraz będzie to dziesięciokrotność, które wynosi aktualnie 2 600 zł.

Zaległe urlopy

Ważne jest również to, iż pracownik nie będzie już zobowiązany do wykorzystania zaległego urlopu do 30 września kolejnego roku. Jest to obowiązek, który zostaje zawieszony. Natomiast pracodawca otrzymuje prawo do wysyłania takich osób na zaległe urlopy, które mogą trwać maksymalnie 30 dni. Oznacza to, że to pracodawca może decydować o udaniu się pracownika na zaległy urlop, bez konieczności uzyskania jego zgody.

Umorzenie mikropożyczki

Jednym z ważniejszych elementów wpływających na sytuację pracodawców jest oczywiście możliwość umorzenia mikropożyczki. Tak jak wspominaliśmy w ostatnich artykułach, przedsiębiorca nie będzie musiał składać wniosku o jej umorzenie. Projekt ustawy zapewnia ‘’automatyczne’’ umorzenie mikropożyczki o wartości 5 tys. zł w momencie gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres min. 3 miesięcy od dnia uzyskania pożyczki. Jest to na pewno duże ułatwienie, które pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości czasu.

Więcej o procesie umorzenia pożyczek dla przedsiębiorców możesz przeczytać tutaj.

Nowa Tarcza 4.0

PODSUMOWANIE

Widzimy, że Tarcza 4.0 jest ważnym i potrzebnym narzędziem, które teraz leży w rękach polskich pracowników oraz przedsiębiorców. Natomiast pytanie, które pojawia się na forach brzmi: Czy jest to już ostateczna wersja Tarczy Antykryzysowej? Cóż, jak wspomina wiceminister rozwoju Pan Marek Niedużak:

‘’Zakładam, że więcej tzw. tarcz już nie będzie. Liczę na to, że w najbliższym czasie nastąpi powrót do normalności także w dziedzinie legislacji. W związku z tym chyba nie należy się spodziewać tak przekrojowych nowelizacji, jak te przyjmowane w ostatnich trzech miesiącach”.

Jest to wiadomość, na którą czekaliśmy z wyczekiwaniem i mamy nadzieję, że wchodzimy w stabilniejszy i mniej zaskakujący etap walki z kryzysem. Dynamiczny przebieg tworzenia ustaw pakietowych wymagał wielu refleksji oraz poprawek, lecz teraz oczekujemy, że otrzymaliśmy wreszcie produkt, który sprosta trudnym czasom.

Do usłyszenia ? 

Zespół Audyt Legis