Ulgi dla początkujących przedsiębiorców

Planujesz zrezygnować z etatu i rozpocząć przygodę z własną działalnością? W takim razie zastanawiasz się zapewne nad kosztami i formalnościami, które zaczną Cię obowiązywać. To ważne, aby mieć świadomość na temat obciążeń i zobowiązań, ale z drugiej strony dobrze jest też zdawać sobie sprawę z pewnych ulg i ułatwień, które są do dyspozycji na początku działalności. W dzisiejszym artykule skupimy się właśnie na tym aspekcie i podsumujemy informacje na temat najważniejszych ulg, z których możesz skorzystać, aby zminimalizować koszty i ułatwić sobie start w biznesie. Jeśli po lekturze będziesz miał wątpliwości lub dodatkowe pytania – skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym. Chętnie pomożemy w otwarciu firmy i doradzimy najlepsze rozwiązania!

Najważniejsze ulgi dla początkujących przedsiębiorców


Tak jak wspomnieliśmy we wstępie – założenie własnej firmy wiąże się z szeregiem obowiązków, formalności i kosztów. Niezależnie do formy biznesu, opodatkowania i specyfiki Twojej działaności, istnieje szereg istotnych czynników, które wymagają uwagi i organizacji. Część z nich niestety będą miały charakter obciążeń, ale nie wszystkie. Istnieje bowiem kilka ulg, które skrótowo przedstawimy poniżej i które przewidziane są dla początkujących przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że pomoże Ci to w decyzji o otwarciu firmy.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana stanowi jedną z najprostszych form rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest to atrakcyjna opcja dla tych, którzy pragną rozpocząć drobną działalność zarobkową bez potrzeby rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy opłacania składek ZUS. Dzięki temu mają możliwość skupienia się na rozwijaniu swego pomysłu biznesowego i zdobywaniu klientów, zamiast tracić czas na formalności. Działalność w tej formie mogą prowadzić osoby fizyczne, których dochody w żadnym miesiącu nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto), oraz osoby, które albo wcześniej nie prowadziły działalności, albo prowadziły ją, ale zaprzestały przynajmniej 5 lat temu.

Jakie są korzyści z prowadzenia działalności nierejestrowej? Po pierwsze nie trzeba składać wniosku o wpis do CEIDG, nie jest wymagane uzyskiwanie NIP i REGON. Poza tym to zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności i brak konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz płacenia podatku VAT. To dobry sposób, aby sprawdzić czy dany pomysł na biznes i zakłady plan ma szansę na sukces. A gdy okaże się, że tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarejestrować działalność i zacząć budować poważną firmę!

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Ulga na start

Ulga na start to kolejna możliwość dla początkujących przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na czym polega? W pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności można skorzystać z ulgi w postaci zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, co stanowi ważne wsparcie finansowe na początku przedsiębiorczej drogi. Z ulgi na start może skorzystać osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy. Dodatkowo osoba, która nie prowadzi działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym pracowała na etacie i wykonywała czynności związane z przyszłą działalnością. A korzyści? To przede wszystkim zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe oraz wypadkowe) przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Założenie spółki zoo
Jak założyć spółkę? Sprawdź na naszym blogu!

Preferencyjne składki ZUS

Po wykorzystaniu ulgi na start, przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS. To rozwiązanie pozwalające na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez kolejne 24 miesiące, co stanowi istotne wsparcie finansowe w początkowym okresie prowadzenia działalności. Te ulgi są powiązane – preferencyjne składki ZUS są możliwe po wykorzystaniu ulgi na start. Co więcej, z możliwości obniżenia składek na ZUS nie możesz skorzystać, jeżeli aktualnie lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych:

  • prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • wykonywałeś działalność twórczą lub artystyczną,
  • prowadziłeś działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo takiej, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • byłeś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • prowadziłeś publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie Prawa oświatowego.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Mały ZUS Plus

Ulga Mały ZUS Plus skierowana jest do przedsiębiorców, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 120 tys. zł. Umożliwia ona opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do dochodu uzyskanego w poprzednim roku przez maksymalnie 3 lata w ciągu 5 lat. Jeśli chcesz skorzystać z Małego ZUS-u Plus, oprócz spełnienia kryterium przychodowego, dodatkowo musisz prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Na zgłoszenie do ulgi masz czas do końca stycznia. Jeżeli jednak w ciągu roku zakończysz opłacanie preferencyjnych składek ZUS, wznowisz albo ponownie podejmiesz prowadzenie działalności gospodarczej, to zgłoszenia powinieneś dokonać w ciągu 7 dni. W przypadku korzystania z Małego ZUS-u Plus, oprócz dotychczasowego obowiązku przedłożenia informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, ważne będzie przekazanie danych dotyczących dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje złożysz w raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej, bez konieczności uzupełniania nowych druków i formularzy. Warto przy tym pamiętać, że obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Prawdziwa ulga – wsparcie biura rachunkowego

Rozpoczęcie własnego biznesu może być trudne. W dobrym starcie z pewnością będą pomocne opcje, o których dziś wspomnieliśmy, czyli działalność nierejestrowana, ulga na start, preferencyjne składki ZUS i Mały ZUS Plus. To pozytywne wsparcie, ale często niewystarczające. W praktyce, prawdziwą ulgę daje wsparcie doświadczonego biura rachunkowego. Dlaczego?

Wielu przedsiębiorców często bagatelizuje znaczenie i rolę doświadczonych księgowych, sądząc, że skoro to początek, a działalność jest niewielka, to nie ma co inwestować w profesjonalną obsługę księgową i podatkową. Tymczasem pomoc, doradztwo i poszczególne usługi biura rachunkowego mają bezpośrednie przełożenie na decyzje biznesowe, działania, plany i często decydują o ich powodzeniu. Pomagają wystartować z impetem, bez obaw o formalności, minimalizując ryzyko. Jeśli zatem planujesz otwarcie własnej działalności skontaktuj się z naszym biurem i sam się przekonaj jak wartościowa okaże się dla Ciebie profesjonalna obsługa księgowa, podatkowa i kadrowa.

Porozmawiajmy o Twojej firmie!