Zmiany w podatkach 2024

Każdy rok przynosi przedsiębiorcom zmiany w przepisach. To niekończąca się opowieść, do której już większość z nas zdążyła się przywyczaić. W 2024 roku, również możemy spodziewać się kilku istotnych zmian w podatkach, o których powinniście wiedzieć. A w wybranch przypadkach – musicie wiedzieć. To między innymi obligatoryjny Krajowy System e-Faktur, podatek minimalny, czy też dyrektywa SUP. Co jeszcze? Najważniejsze zmiany i informacje podsumowaliśmy w dzisiejszym wpisie. Zachęcamy do lektury!

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2024 r.

Lista planowanych lub wchodzących zmian w podatkach nie jest mała. Natomiast nie o ilość zmian chodzi przede wszystkim, a o ich praktyczne znaczenie. Każda z nich może być sygnałem dla przedsiębiorców do wprowadzenia modyfikacji swoich planów i założeń. Zwłaszcza, że wśród planowanych zmian jest nie tylko obowiązkowy dla wszystkich KSeF, ale też sporo istotnych regulacji, które obejmą konkretne branże. Od stycznia 2024 roku wzrośnie też podatek rolny, co może istotnie wpłynąć na ceny żywności. Trzeba się też nastawić, że tych zmian może być więcej. Nadal nie wiemy dokładnie co z obniżonymi stawkami VAT. Wiemy, że do dnia 31 marca 2024 roku przedłużono obowiązywanie 0% stawek podatku VAT na podstawowe artykuły spożywcze. Natomiast nie ma pewności co dalej. Brak ponownego przedłużenia oznaczać będzie powrót stawki podatku VAT do poziomu 5% od kwietnia 2024 roku. A to oczywiście tylko przykład. Dlatego zachęcamy do uważnego i indywidualnego przejrzenia najważniejszych zmian podatków przewidzianych na 2024 rok, które podsumowaliśmy poniżej.

KSeF najważniejsze informacje
Dowiedz się więcej o KSeF!
  1. KSeF – Jedną z najważniejszych zmian w 2024 roku będzie z pewnością wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od dnia 1 lipca 2024 roku KSeF będzie rozwiązaniem obowiązkowym. W skrócie – to system, który pozwala na wystawianie i udostępnianie ustrukturyzowanych faktur przez dedykowaną do tego platformę.
  2. Podatek minimalny od osób prawnych. Kolejna istotna zmiana to wejście w życie przepisów regulujących tzw. podatek minimalny od osób prawnych. Podatek minimalny od osób prawnych będzie obejmował podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Stawka podatku wyniesie 10% podstawy opodatkowania i będzie płatny wraz z rocznym zeznaniem podatkowym.
  3. Podatek od tworzyw sztucznych, a w zasadzie Dyrektywa SUP (ang. Single Use Plastics) czyli nowe obowiązki i opłaty dotyczące produktów z tworzyw sztucznych (od 1 stycznia 2024 r.) dla podmiotów prowadzących działalność handlową lub gastronomiczną. Będą oni musieli pobierać opłatę przy wydawaniu napojów i żywności w jednorazowych kubkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych.
  4. Wzrost stawek podatków lokalnych – również od nieruchomości. O ostatecznej wysokości daniny decydują samorządy. Wiemy jednak, że podatek od budynków mieszkalnych w 2024 roku wyniesie maksymalnie 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie jest to 1,00 zł). Spora ilość samorządów podjęło już decyzje o podwyżce i wiele wskazuje na to, że dołączą do nich kolejne.
  5. Wzrost podatku rolnego. Od stycznia 2024 roku podatek rolny wzrośnie aż o 21%. Teoretycznie dotyczy on jedynie właścicieli i osób korzystających z użytków rolnych, w praktyce jednak wywiera ogromny wpływ na wysokość cen żywności Stawki podatku rolnego w 2024 roku wyniosą: 224,09 zł za jeden hektar przeliczeniowy. (wzrost o 38,95 zł) oraz 448,15 zł za hektar pozostałych gruntów rolnych (wzrost o 77,80 zł).
  6. Stawki VAT. Do dnia 31 marca 2024 roku przedłużono obowiązywanie obniżonych do 0% stawek podatku VAT na podstawowe artykuły spożywcze. Stosuje się je do takich towarów spożywczych, jak owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż. Jeśli stawka podatku VAT w wysokości 0% nie zostanie przedłużona, od kwietnia 2024 roku wróci ona do poziomu 5%. Efekt w formie podwyżek staje się oczywisty.
  7. Zmiany w PIT. Podatnicy rozliczający PIT za 2023 rok będą mogli skorzystać z tych samych ulg i odliczeń jak w ubiegłym roku. Modyfikacji uległa jedynie ulga prorodzinna oraz wspólne rozliczenie przychodów z najmu przez małżonków. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do ustawy o PIT zdecydowano o zlikwidowaniu limitu dochodowego dla rodziców, wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. Zmiana pozwoli na skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. W ramach zmian, jakie zostały wprowadzone do PIT, zmienią się zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. W związku z wprowadzoną zmianą małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich.
  8. Zmiany w składkach. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z obniżonych składek ZUS, będzie nie niższa niż 4694,40 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Oznacza to wzrost składek społecznych, większość przedsiębiorców zapłaci też wyższą składkę zdrowotną.
  9. Zmiany w PCC. Stawka podatku PCC od 1 stycznia 2024 roku, od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – będzie wynosiła 2%, a od umów sprzedaży opodatkowanych zgodnie z nowym art. 7a ustawy o PCC – 6%.

Każdy nowy rok przynosi zestaw zmian w przepisach i podatkach. To los, z którym większość przedsiębiorców, biur rachunkowych i firm jest już oswojona. Aktualna wiedza na ten temat to nie tylko jeden z obowiązków, ale też sposób na budowanie konkurencyjności. Im szybciej wiemy o planowanych zmianach, tym szybciej możemy się do nich dostosować. Zweryfikować dotychczasową strategię zanim zrobi to konkurencja. Dlatego tak ważne jest trzymanie ręki na pulsie i współpraca z doświadczonym biurem rachunkowym. Jeśli szukacie profesjonalnej obsługi księgowej, kadrowej i bieżącego doradztwa opartego na aktualnej i praktycznej wiedzy – skontaktujcie się z nami!