Tag: obsługa księgowa

biuro rachunkowe - księgowość

Własna księgowość, czy biuro rachunkowe?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie prowadzenie jej i rozwijanie, wiąże się z licznymi obowiązkami. To lista, której rozmiar będzie zależny od skali biznesu, jej charakteru, branży itd. Część obowiązków, raczej trudno będzie (zwłaszcza na dłuższą metę) realizować samodzielnie, przez przedsiębiorcę. Chodzi między innymi o formalności związane z księgowością, podatkami, kadrami, prowadzeniem i obiegiem dokumentów. Nawet jeśli na początku swojej biznesowej drogi będziesz w stanie zaopiekować się częścią z nich, to w późniejszym etapie, wraz z rozwojem firmy – wydaje się to nierealne. Dlatego niemal każdy, na pewnym etapie biznesowej podróży stanie przed decyzją – zatrudnić własną księgową, czy skorzystać z usług biura rachunkowego?

Księgowość w firmie

Decyzja o poprowadzeniu rozliczeń podatkowych przez księgową zatrudnioną na etacie lub biuro rachunkowe niejednokrotnie bywa kluczowa dla działalności operacyjnej. Dlatego zanim podejmiecie ostateczną decyzję, warto przeanalizować poszczególne wady i zalety obu rozwiązań. Względy finansowe to nadal dla wielu przedsiębiorców, jeden z ważniejszych parametrów i czynników. Dlatego trzeba otwarcie powiedzieć – zatrudnienie własnej księgowej, co do zasady, generuje większe koszty niż skorzystanie z oferty biura rachunkowego. Nie jest to sztywną zasadą, bo tak jak różnią się ceny outsourcingu księgowego, tak różnią się też stawki i wynagrodzenia specjalistów na rynku. Faktem jest jednak, że w przypadku zatrudnienia własnej księgowej dochodzą koszty nie tylko samego wynagrodzenia, ale też dodatkowe wydatki na stworzenie miejsca pracy, wynajem biura, zakup dodatkowego sprzętu, komputera. To też koszty związane z ewentualnymi szkoleniami, koszty wdrożenia i utrzymania oprogramowania księgowego. Warto dokładnie przekalkulować faktyczną listę wydatków związanych z zatrudnieniem własnego księgowego. Jednak z pewnością nie warto traktować zatrudnienia księgowej tylko w kategoriach kosztów.

Własna księgowa to często większa dyspozycyjność i dostępność. Zawsze gdy tego potrzebujesz (oczywiście w granicach godzin pracy) masz specjalistę „pod ręką”. Podobnie z dokumentacją. Co ważne przedsiębiorcy, decydując się na zatrudnienie własnego księgowego, teoretycznie mogą łatwiej zbadać też kwalifikacje kandydata na stanowisko księgowego firmy. Oczywiście jeśli sami są dobrze zorientowani w temacie i potrafią ocenić te kompetencje. Zatrudniając własnego księgowego często potwierdzamy wskazane doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje. Proces rekrutacyjny, w naturalny sposób daje taką możliwość. Współczesna księgowość to nie tylko rejestracja danych księgowych, czy przygotowywanie faktur. To często również doradztwo, konieczność śledzenia bieżących zmian w przepisach, podatkach i prawie, a także umiejętność ich właściwej interpretacji. Polski Ład dobitnie to pokazał. Od potrzeb przedsiębiorcy będzie zależeć jaki zestaw kompetencji powinien mieć zatrudniany księgowy. Czasami może być tak szeroki, że zatrudnienie jednego specjalisty okaże się niewystarczające.

Odpowiedzialność biura rachunkowego
Kliknij i dowiedz się więcej!

Niewątpliwą zaletą zatrudnienia księgowego jest również fakt, że pracownik zajmie się dokumentami bez względu na ich ilość. Może też na bieżąco wspierać pracę innych działów. Z drugiej strony, warto mieć świadomość, że zatrudnienie pracownika to także wzięcie na siebie odpowiedzialności za prowadzone księgi rachunkowe i rozliczenia. W większości przypadków księgowy nie posiada ubezpieczenia OC, które pozwala dochodzić ew. rekompensaty za szkody. Koszty błędów, zarówno te finansowe, prawne i wizerunkowe spadają na pracodawcę. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku obsługi biura rachunkowego.

Outsourcing księgowy – wsparcie biura

Jednym z największych atutów korzystania z usług biura rachunkowego jest większe bezpieczeństwo i komfort przedsiębiorcy. Między innymi z uwagi na posiadane przez biuro certyfikaty, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, możliwość elastycznego dopasowania umowy do potrzeb firmy. Szczególne znaczenie ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Duża część biur rachunkowych zadowala się ubezpieczeniem w minimalnym wymaganym zakresie, natomiast coraz więcej zabezpiecza interesy swoich klientów podwyższając wartość oraz zakres swoich polis ubezpieczeniowych. Pamiętajcie jednak: przed urzędem odpowiada podatnik, do biura rachunkowego można zgłosić roszczenie o ewentualne odsetki.

W przypadku biura rachunkowego przedsiębiorca ma możliwość zweryfikowania niezbędnych kompetencji, sprawdzenia czy dane biuro korzysta z nowoczesnych narzędzi, księgowości online, jakie ma specjalizacje, z jakimi firmami do tej pory świadczyło swoje usługi i z jakim rezultatem. Chodzi tu zarówno o rekomendacje, posiadane opinie i referencje ale też zakres oferty i możliwej współpracy. Biura zatrudniają zazwyczaj wielu specjalistów z różnym doświadczeniem, dzięki czemu istnieje większe prawdopodobieństwo, że prowadzone rozliczenia będą robione prawidłowo, a zakres współpracy może być odpowiednio szerszy i bardziej kompleksowy. Poza usługami księgowymi dochodzą często usługi doradcze, kadrowe, podatkowe, a nawet prawne. W dużej część biur, klient otrzymuje indywidualnego opiekuna ale w praktyce ma możliwość korzystania z wiedzy i wsparcia dodatkowych specjalistów. Tak też jest w Audyt Legis.

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe
Dowiedz się więcej o tym jak wybrać dobre biuro rachunkowe

Jedną z zalet zlecenia obsługi księgowej na zewnątrz, jest reprezentowanie przed urzędami. W większości przypadków to pracownik biura księgowego pojedzie za przedsiębiorcę wyjaśnić nieścisłości do ZUS-u, Urzędu Skarbowego lub innych instytucji. Przygotuje też niezbędne dokumenty, a przedsiębiorca najczęściej musi tylko złożyć podpis i czekać na potwierdzenie załatwienia sprawy. To duży komfort dla każdego kto prowadzi firmę. Zamiast stać w kolejce w urzędzie, na poczcie, albo siedzieć przy stercie papierów, można skupić się na istocie prowadzenia działalności. Ważnym aspektem w przypadku usług biura rachunkowego jest też kwestia renomy i wizerunku. Księgowy, który się nie sprawdzi, po prostu poszuka sobie nowej pracy. Bez konieczności chwalenia się poprzednim, nieudanym doświadczeniem. W przypadku biura rachunkowego, które pracuje na swoją renomę, będzie dużo ważniejsze aby utrzymać wysoką jakość usług księgowych. Nie tylko dlatego, że bezpośrednio odpowiada za wszelkie błędy ale też dlatego, że najlepszą reklamą i magnesem dla nowych klientów, są zadowoleni kontrahenci.

Własna księgowość, czy biuro rachunkowe? Rozwój własnego działu księgowego, czy oddelegowanie go na zewnątrz? Odpowiedź na to pytanie (jak to często bywa), zależy od indywidualnej sytuacji. Obie opcje mogą być dobre. Warto przeanalizować to na własnym, konkretnym przypadku, rozważając wszystkie za i przeciw. Mamy nadzieję, że dzisiejszym artykułem trochę Wam to ułatwiliśmy. A jeśli jesteście już zdecydowani i szukacie profesjonalnego biura rachunkowego oraz kompleksowej obsługi księgowej – zachęcamy do kontaktu z Audyt Legis. Zapewniamy jakościowe wsparcie podatkowe, księgowe, kadrowe, a ich zakres będzie zależny od Twoich oczekiwań. Porozmawiajmy o szczegółach!

Zmiana wspólnika w spółce

Zmiana wspólnika w spółce

Spółka cywilna to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia firmy w Polsce. Korzystanie z niej oznacza, że razem ze swoim wspólnikiem (lub wspólnikami) prowadzicie działalność (we własnym imieniu) realizując wspólny, określony umową cel. A co w przypadku, gdy na pewnym etapie prowadzenia i rozwijania biznesu, Wasze oczekiwania i wizje zaczną się różnić? Co gdy jeden ze wspólników zdecyduje się na rozstanie? Czy możliwa jest zmiana wspólnika w spółce cywilnej? Jak można to zorganizować? W dzisiejszym wpisie odpowiemy na te pytania i podsumujemy najważniejsze informacje na ten zmiany wspólnika w spółce.

Spółka i wspólnicy – najważniejsze informacje

Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym, zespołem wspólników, w której wielopodmiotowość powiązana jest wspólnością majątkową. Majątek spółki, będąc współwłasnością łączną wspólników, opiera się na ich wzajemnym, szczególnym związku osobistym, który kształtuje umowę spółki. Wspólnikiem spółki cywilnej może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz wyposażona w zdolność prawną. Oznacza to, że co do zasady wspólnikiem może być każda osoba. Aby było to możliwe od strony formalnej, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych czyli być osobą pełnoletnią oraz nieubezwłasnowolnioną.

Warto pamiętać, że wspólnikiem nie będzie mogła został osoba, która została pozbawiona (prawomocnym wyrokiem sądu) prawa wykonywania działalności gospodarczej, albo zabraniają jej tego przepisy szczególne (np. sędzia lub prokurator nie mogą otworzyć własnej kancelarii). Spotkaliśmy się z pytaniem, czy spółka może zostać wspólnikiem innej spółki cywilnej? Nie. Spółka nie jest wyposażona w zdolność prawną i nie nabywa we własnym imieniu praw. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspólnikiem została osoba, która pełni już podobną rolę w innej spółce. Wspólnicy mogą między sobą zawrzeć kilka różnych umów spółki cywilnej albo wejść w skład kolejnej spółki z innymi osobami.

Spółka cywilna na gruncie prawa cywilnego nie ma podmiotowości prawnej. Nie przysługuje jej też status przedsiębiorcy. W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Dlatego też osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą w ramach tej spółki muszą posiadać wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. A co w przypadku, gdy z różnych względów zachodzi potrzeba zmiany wspólnika w spółce cywilnej? Czy jest to możliwe, z uniknięciem ewentualnego zamieszania, problemów formalnych, z jednoczesnym utrzymaniem funkcjonowania spółki? Jak się okazuje tak. Choć nie jest to może tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

wypłata ze spółki
Jak realizować wypłaty wspólnikom w spółce? Kliknij i sprawdź!

Zmiana wspólnika w spółce cywilnej

Jak doprowadzić do zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej tak, aby pomimo wystąpienia wspólnika ze spółki, spółka cywilna nadal trwała? Pierwszy sposób znalazł swoje odzwierciedlenie w uchwale SN z dnia 21.11.1995 r., III CZP 160/95. Sąd Najwyższy odpowiadał na pytanie, czy istnieje możliwość nabycia członkostwa w spółce cywilnej na podstawie umowy między nabywcą a zbywcą za zgodą wszystkich wspólników z konsekwencjami prawnymi polegającymi m. in. na przejęciu przez nabywcę zobowiązań zbywcy względem wierzycieli. W orzeczeniu można przeczytać, że dopuszczalne jest wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika i przejęcie przez niego dotychczasowych zobowiązań oraz uprawnień za zgodą pozostałych wspólników, w tym i jednocześnie ustępujących z tej spółki. Na ten moment przyjmuje się, że nie jest dopuszczalne zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce cywilnej. Co więcej, w przypadku spółki cywilnej dwuosobowej rezygnacja jednego ze wspólników staje się równoznaczna z rozwiązaniem spółki. Powyższe rozważania prawne zostały zaaprobowane w uchwale składu 7 sędziów SN z dnia 10.06.2011 r., III CZP 135/10.

Wniosek? Umowa na mocy której dotychczasowy wspólnik zamierzający wystąpić ze spółki przeniesie na nowego wspólnika swoje prawa i obowiązki w spółce cywilnej będzie uważana za nieważną. W przypadku zawarcia takiej umowy dojdzie do rozwiązania dwuosobowej spółki cywilnej w związku z wystąpieniem z niej jednego ze wspólników. Nie oznacza to jednak, że w przypadku zmiany wspólnika jesteście bez wyjścia. Istnieje sprawdzony sposób, aby uniknąć rozwiązania dwuosobowej spółki cywilnej w związku z chęcią wystąpienia z niej jednego wspólnika. Przede wszystkim należy w pierwszej kolejności powiększyć skład wspólników spółki o kolejnego wspólnika. Dopiero po tej czynności wystąpienie ze spółki cywilnej wspólnika nie spowoduje automatycznie rozwiązania spółki. Wówczas zachowany zostanie minimalny wymóg ciągłości co najmniej dwóch wspólników w spółce cywilnej, a co za tym idzie taka spółka nie ulegnie rozwiązaniu i będziecie nadal mogli prowadzić planowaną działalność. Już z nowym wspólnikiem.

Zmiany w strukturze osobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagają powiadomienia o tym sądu rejestrowego, czyli zgłoszenia do KRS, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Zgłoszenie do KRS można złożyć wyłącznie w formie elektronicznie na Portalu Rejestrów Sądowych. Sąd rozpozna jedynie te wnioski do KRS, które zostaną podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub Profilem Zaufanym przez reprezentanta spółki albo profesjonalnego pełnomocnika.

Zmiana składu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wprowadzenia zmian w KRS, między innymi:

 • zmian w księdze udziałów (wykreślenie dotychczasowego wspólnika i wpisane nowego)
 • przygotowania nowej listy wspólników
 • zmiany w gronie wspólników, których wartość udziałów przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki
 • zmiany umowy spółki w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego.
jak założyć spółkę
Dowiedz się więcej na temat zakładania nowej spółki.

Przystąpienie do spółki nowego wspólnika może być konsekwencją sprzedaży istniejących udziałów przez dotychczasowego wspólnika na rzecz dotychczasowych wspólników lub na rzecz nowych wspólników, nabyciu istniejących udziałów od zmarłego wspólnika w drodze spadku, przejęciu udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki, umorzeniu udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki, objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce.
Po uzyskaniu członkostwa w spółce cywilnej, nowy wspólnik swój wpis w CEIDG musi uzupełnić o NIP i REGON spółki cywilnej. Pamiętajcie też, że zmiany składu osobowego, spółka musi zgłosić w urzędzie statystycznym i skarbowym.

Zmiana wspólnika w 3 prostych krokach

Dla ułatwienia, na przykładzie spółki dwuosobowej, podpowiemy Wam jak zorganizować zmianę wspólnika krok po kroku. Jeśli mimo przygotowanej instrukcji będziecie mieć dodatkowe wątpliwości i pytania, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Mamy szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami w podatkach, przepisach i chętnie porozmawiamy o Twojej spółce!

KROK 1
Pierwszym krokiem może być przystąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika. Dzięki temu spółka będzie mieć przez pewien okres czasu 3 wspólników. Taką zmianę można wykonać poprzez sporządzenie aneksu do umowy spółki, w którym to nowy wspólnik złoży oświadczenie o przystąpieniu do spółki cywilnej. Natomiast dotychczasowi wspólnicy wyrażą na to pisemną zgodę. Trzeba pamiętać przy tej okazji, aby zmienić nazwę spółki, uwzględniając fakt przystąpienia do niej nowej osoby. Wiąże się to też z koniecznością uregulowania na nowo (w umowie spółki) stosunku każdego wspólnika do udziału w zyskach.

KROK 2
Drugim istotnym krokiem jest wystąpienie ze spółki cywilnej dotychczasowego wspólnika (który planował ją opuścić). Ta czynność spowoduje, że w spółce pozostanie dwóch wspólników. Dwóch, czyli minimalna ilość do tego, aby spółka mogła nadal funkcjonować. Co ważne pierwszy i drugi krok można przeprowadzić niemal dzień po dniu. Nie ma potrzeby zachowania określonego terminu, czy odczekania określonego czasu. Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej można przeprowadzić na trzy sposoby:

 • poprzez wypowiedzenie udziału z zachowaniem terminów wypowiedzenia,
 • poprzez wypowiedzenie udziału w trybie natychmiastowym
 • na mocy porozumienia stron o wystąpieniu wspólnika ze spółki.

Najlepszym i najprostszym sposobem będzie zawarcie porozumienia stron o wystąpieniu wspólnika ze spółki. Należy tylko pamiętać, aby wskazać dokładnie dzień, w którym wspólnik występuje ze spółki, jak również uregulować w porozumieniu rozliczenia finansowe stron.

KROK 3
W ostatnim kroku, w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki, należy sporządzić stosowny aneks do umowy spółki cywilnej, w którym wspólnicy uwzględnią zmiany w treści umowy spółki i nowe warunki współpracy. W aneksie należy uwzględnić zakres składu osobowego, udział wspólników w zyskach, oraz nazwę spółki. Ostatnią sprawę, którą musicie formalnie załatwić będzie zgłoszenie zmian w urzędzie skarbowym i statystycznym.

Kontrola w firmie

Kontrola w firmie – co musisz wiedzieć?

Założenie i prowadzenie własnej firmy to dla wielu droga do niezależności. To sposób na uwolnienie się od szefów, kontroli centrali, przełożonych i praca na własnych zasadach. Warto jednak pamiętać, że „praca na swoim” i wspomniana niezależność nie oznacza całkowitej wolności i braku kontroli nad naszymi działaniami. Prowadząc własną działalność pojawia się szereg nowych obowiązków (m.in. prawnych, podatkowych), które trzeba wziąć pod uwagę. Pojawia się również wizja kontroli np. z urzędu skarbowego.

Co wtedy? Jak to wygląda? W dzisiejszym wpisie podsumujemy najważniejsze informacje o których musisz wiedzieć. Opowiemy o tym kto może skontrolować działalność i jak to wygląda w praktyce. Zapraszamy do lektury.

Kto może skontrolować Twoją firmę?

Wspomniane na wstępie prawo do kontroli działalności gospodarczej posiadają oczywiście instytucje państwowe i organy władzy. Może to być nie tylko Urząd Skarbowy, ale też władza lokalna: prezydent miasta, burmistrz. Zwłaszcza w przypadku zgłoszeń o różnego rodzaju naruszeniach lub zagrożeniach. Takie prawo posiadają również organy wydające koncesję na prowadzenie danej działalności gospodarczej. W takim przypadku będzie to bardziej sprawdzenie, czy działamy zgodnie z otrzymaną koncesją, czy dotrzymujemy określonych warunków. Lista podmiotów, które uprawnione są do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców jest całkiem długa. Oczywiście nie wszystkie będą związane z charakterem, czy branżą naszej działalności. Wśród głównych instytucji należy wymienić:

 • Państwową Inspekcję Pracy,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • KRUS,
 • Urząd Skarbowy,
 • Urząd Celno-Skarbowy,
 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Inspekcję Handlową,
 • Główny Inspektorat Weterynarii,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Organy udzielające koncesje,
 • Organy prowadzące rejestr działalności regulowanej,
 • Straż Graniczną,
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • Inspekcję Ochrony Środowiska,
 • Państwową Straż Pożarną.

Warto podkreślić, że kontrole i bezpośrednie ingerencje rzadko kiedy są przypadkowe. Jeśli dbamy o prawidłowe, zgodne z prawem, funkcjonowanie naszej firmy, to raczej nie mamy się czego obawiać. Nie zawsze też kontrola, (nawet w przypadku ujawnienia pewnych uchybień czy problemów) od razu musi wiązać się z wysokimi karami, czy zawieszeniem działalności. Nawet jeśli nie masz nic na sumieniu, dbasz o właściwe funkcjonowanie Twojej firmy, zgodnie z przyjętymi zasadami – warto znać swoje prawa, oraz pewne procedury, które są związane z ewentualną kontrolą. W dzisiejszym wpisie, z oczywistych względów – skupimy się na kontroli skarbowej.

pracodawca a maile pracownika
A co z kontrolą przez pracodawcę? Sprawdź!

Kontrola w firmie – jak to wygląda w praktyce?

Kontrola w firmie to nie jest samowolna inicjatywa złośliwego urzędnika. Podlega określonym zasadom i procedurom. Warto mieć tego świadomość i wiedzieć jak to wygląda z praktycznej strony. Można śmiało powiedzieć, że większość instytucji wspomnianych wyżej, ma bardzo zbliżone procedury. Wiele zależy od konkretnego przypadku, ale można mówić o pewnym schemacie. Przed rozpoczęciem kontroli, dochodzi do analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez przedsiębiorcę. W kolejnym etapie, dany organ informuje przedsiębiorcę o wszczęciu postępowań i planowanej weryfikacji. Najczęściej jest to zawiadomienie przesyłane drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru).

W zawiadomieniu powinny znaleźć się informacje m.in. o: dacie, miejscu i co ważne, zakresie kontroli. Upoważnione organy muszą poinformować przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach w trakcie audytu, ale nie zawsze muszą zapowiadać go z wyprzedzeniem. Wspomniany organ może zrobić to bez stosownego uprzedzenia, ale znów – tylko w określonych przypadkach. Na przykład kiedy istnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa skarbowego, wykroczenia, kiedy kontrola następuje w oparciu o obowiązującą ustawę lub w przypadku kiedy przedsiębiorca nie posiada adresu siedziby firmy. Co ważne, kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż tydzień przed doręczeniem pisma informującego i nie później niż przed upływem 30 dni. No chyba, że przedsiębiorca sam złoży stosowny wniosek o zmianę terminu na wcześniejszy. Audyt może być przeprowadzony w siedzibie firmy, albo w miejscu przechowywania dokumentacji księgowej – czyli np. w biurze rachunkowym. W wybranych przypadkach jest też możliwe, aby kontrola odbywała się w urzędzie.

Kontrola przedsiębiorcy jest wykonywana przez upoważnionego pracownika organu kontrolnego. W każdym przypadku musi on wykazać swoje umocowanie i okazać ważną legitymację służbową. A jakie dokładnie czynności może wykonywać kontroler? W zasadzie każdych, jeśli tylko będą one zgodne z prawem i będą dotyczyć prowadzonej działalności gospodarczej. Kontroler, co do zasady, nie może wychodzić poza granice swojego upoważnienia i np. odnosić się do prywatnych spraw przedsiębiorcy, które nie mają nic wspólnego z prowadzoną przez niego działalnością. Aby usprawnić kontrolę i maksymalnie skrócić czas jej trwania, warto współdziałać z urzędnikiem. A jeszcze lepiej przygotować się do kontroli z wyprzedzeniem. Chodzi tu między innymi o przygotowanie niezbędnych dokumentów, akt pracowniczych, faktur, umów i wszelkich dowodów, które będę przydatne w tej sytuacji.

Urząd Skarbowy sprawdza wszystko co wydarzyło się w ciągu ostatnich 5 lat podatkowych.

To co istotne przy tej okazji, to okres w jakim odbywa się kontrola. Jest on zmienny i uzależniony od rozmiaru firmy (ale też obrotu, ilości pracowników itd.) Dla mikro przedsiębiorcy nie może przekraczać 12 dni roboczych, dla małych firm 18 dni roboczych, dla średnich – 24 dni, a dla większych nawet 48 dni roboczych. Jeśli organy przekroczą te terminy, przedsiębiorca może złożyć skargę na przeciągające się postępowanie.

Odpowiedzialność biura rachunkowego
Jaką odpowiedzialność ma biuro rachunkowe?

Wzmożone kontrole w firmie

Z danych resortu finansów wynika, że w minionym roku było ok 10% więcej kontroli podatkowych niż w 2022 roku. Najwięcej z nich w woj. mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim. 97% kontroli doprowadzonych do końca w ubiegłym roku wykazało nieprawidłowości. To wynik nieznacznie wyższy niż odnotowany rok wcześniej. Kwota nieprawidłowości wykazanych przez kontrole skarbowe wyniosła ok. 3,2 mld zł (dla porównania rok wcześniej – 3 mld zł). Co ma na to wpływ?

W 2022 roku przedsiębiorcy zwiększyli swoją aktywność gospodarczą, co mogło prowadzić do większej liczby błędów w rozliczeniach podatkowych. A organy zwiększyły swoje wysiłki w walce z oszustwami podatkowymi. Duża liczba kontroli może mieć też związek z funkcjonowaniem kas online, rozbudową systemu STIR, czy obowiązkiem składania plików JPK. Organy bez trudu i bardzo szybko zauważają nawet drobne nieprawidłowości (np. kilkudniowe opóźnienie w zapłacie podatku, omyłkowe niewykazanie faktury w rejestrze sprzedaży bądź zakupu). Całe szczęście postęp technologiczny, informatyzacja pewnych procesów, sprawiły, że osobiste kontrole i wizyty w siedzibie firm, nie są już tak powszechne jak wcześniej. Nie zmienia to jednak faktu, że firmy nadal są kontrolowane i jak potwierdzają dane – liczba tych kontroli rośnie.

Jeśli nie korzystacie jeszcze z pomocy i kompleksowej obsługi księgowej biura rachunkowego – skontaktujcie się z nami. Pomożemy Wam między innymi w dobrym zarządzaniu, prowadzeniu dokumentacji, w bieżących rozliczeniach i przejmiemy kontakt z urzędami. Z naszym wsparciem żadna kontrola nie będzie Wam straszna!

zmiany w podatkach 2024

Zmiany w podatkach 2024

Każdy rok przynosi przedsiębiorcom zmiany w przepisach. To niekończąca się opowieść, do której już większość z nas zdążyła się przywyczaić. W 2024 roku, również możemy spodziewać się kilku istotnych zmian w podatkach, o których powinniście wiedzieć. A w wybranch przypadkach – musicie wiedzieć. To między innymi obligatoryjny Krajowy System e-Faktur, podatek minimalny, czy też dyrektywa SUP. Co jeszcze? Najważniejsze zmiany i informacje podsumowaliśmy w dzisiejszym wpisie. Zachęcamy do lektury!

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2024 r.

Lista planowanych lub wchodzących zmian w podatkach nie jest mała. Natomiast nie o ilość zmian chodzi przede wszystkim, a o ich praktyczne znaczenie. Każda z nich może być sygnałem dla przedsiębiorców do wprowadzenia modyfikacji swoich planów i założeń. Zwłaszcza, że wśród planowanych zmian jest nie tylko obowiązkowy dla wszystkich KSeF, ale też sporo istotnych regulacji, które obejmą konkretne branże. Od stycznia 2024 roku wzrośnie też podatek rolny, co może istotnie wpłynąć na ceny żywności. Trzeba się też nastawić, że tych zmian może być więcej. Nadal nie wiemy dokładnie co z obniżonymi stawkami VAT. Wiemy, że do dnia 31 marca 2024 roku przedłużono obowiązywanie 0% stawek podatku VAT na podstawowe artykuły spożywcze. Natomiast nie ma pewności co dalej. Brak ponownego przedłużenia oznaczać będzie powrót stawki podatku VAT do poziomu 5% od kwietnia 2024 roku. A to oczywiście tylko przykład. Dlatego zachęcamy do uważnego i indywidualnego przejrzenia najważniejszych zmian podatków przewidzianych na 2024 rok, które podsumowaliśmy poniżej.

KSeF najważniejsze informacje
Dowiedz się więcej o KSeF!
 1. KSeF – Jedną z najważniejszych zmian w 2024 roku będzie z pewnością wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od dnia 1 lipca 2024 roku KSeF będzie rozwiązaniem obowiązkowym. W skrócie – to system, który pozwala na wystawianie i udostępnianie ustrukturyzowanych faktur przez dedykowaną do tego platformę.
 2. Podatek minimalny od osób prawnych. Kolejna istotna zmiana to wejście w życie przepisów regulujących tzw. podatek minimalny od osób prawnych. Podatek minimalny od osób prawnych będzie obejmował podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Stawka podatku wyniesie 10% podstawy opodatkowania i będzie płatny wraz z rocznym zeznaniem podatkowym.
 3. Podatek od tworzyw sztucznych, a w zasadzie Dyrektywa SUP (ang. Single Use Plastics) czyli nowe obowiązki i opłaty dotyczące produktów z tworzyw sztucznych (od 1 stycznia 2024 r.) dla podmiotów prowadzących działalność handlową lub gastronomiczną. Będą oni musieli pobierać opłatę przy wydawaniu napojów i żywności w jednorazowych kubkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych.
 4. Wzrost stawek podatków lokalnych – również od nieruchomości. O ostatecznej wysokości daniny decydują samorządy. Wiemy jednak, że podatek od budynków mieszkalnych w 2024 roku wyniesie maksymalnie 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie jest to 1,00 zł). Spora ilość samorządów podjęło już decyzje o podwyżce i wiele wskazuje na to, że dołączą do nich kolejne.
 5. Wzrost podatku rolnego. Od stycznia 2024 roku podatek rolny wzrośnie aż o 21%. Teoretycznie dotyczy on jedynie właścicieli i osób korzystających z użytków rolnych, w praktyce jednak wywiera ogromny wpływ na wysokość cen żywności Stawki podatku rolnego w 2024 roku wyniosą: 224,09 zł za jeden hektar przeliczeniowy. (wzrost o 38,95 zł) oraz 448,15 zł za hektar pozostałych gruntów rolnych (wzrost o 77,80 zł).
 6. Stawki VAT. Do dnia 31 marca 2024 roku przedłużono obowiązywanie obniżonych do 0% stawek podatku VAT na podstawowe artykuły spożywcze. Stosuje się je do takich towarów spożywczych, jak owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż. Jeśli stawka podatku VAT w wysokości 0% nie zostanie przedłużona, od kwietnia 2024 roku wróci ona do poziomu 5%. Efekt w formie podwyżek staje się oczywisty.
 7. Zmiany w PIT. Podatnicy rozliczający PIT za 2023 rok będą mogli skorzystać z tych samych ulg i odliczeń jak w ubiegłym roku. Modyfikacji uległa jedynie ulga prorodzinna oraz wspólne rozliczenie przychodów z najmu przez małżonków. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do ustawy o PIT zdecydowano o zlikwidowaniu limitu dochodowego dla rodziców, wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. Zmiana pozwoli na skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. W ramach zmian, jakie zostały wprowadzone do PIT, zmienią się zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. W związku z wprowadzoną zmianą małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich.
 8. Zmiany w składkach. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z obniżonych składek ZUS, będzie nie niższa niż 4694,40 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Oznacza to wzrost składek społecznych, większość przedsiębiorców zapłaci też wyższą składkę zdrowotną.
 9. Zmiany w PCC. Stawka podatku PCC od 1 stycznia 2024 roku, od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – będzie wynosiła 2%, a od umów sprzedaży opodatkowanych zgodnie z nowym art. 7a ustawy o PCC – 6%.

Każdy nowy rok przynosi zestaw zmian w przepisach i podatkach. To los, z którym większość przedsiębiorców, biur rachunkowych i firm jest już oswojona. Aktualna wiedza na ten temat to nie tylko jeden z obowiązków, ale też sposób na budowanie konkurencyjności. Im szybciej wiemy o planowanych zmianach, tym szybciej możemy się do nich dostosować. Zweryfikować dotychczasową strategię zanim zrobi to konkurencja. Dlatego tak ważne jest trzymanie ręki na pulsie i współpraca z doświadczonym biurem rachunkowym. Jeśli szukacie profesjonalnej obsługi księgowej, kadrowej i bieżącego doradztwa opartego na aktualnej i praktycznej wiedzy – skontaktujcie się z nami!

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Współpraca z biurem rachunkowym, a odpowiedzialność za błędy

Większość przedsiębiorców korzysta z obsługi księgowej i profesjonalnego wsparcia biura rachunkowego. Nie ma w tym nic dziwnego – korzyści z outsourcingu tego rodzaju usług dla firm są oczywiste. Nie wszyscy jednak mają świadomość jak wygląda sytuacja, gdy w rozliczeniach pojawią się błędy. Jaka odpowiedzialność spoczywa na biurze rachunkowym? Kiedy i w jakim zakresie? Na ten temat funkcjonuje sporo mitów, dziś część z nich obalimy i opowiemy jak to wygląda w Audyt Legis.

Dlaczego biuro rachunkowe?

Zacznijmy od tego, że warto korzystać z profesjonalnej obsługi księgowej i podatkowej biur rachunkowych. Z wielu powodów, oto kilka z nich:

 • mniejsze koszty, niż zatrudnianie samodzielnej księgowej,
 • dostęp do wielu usług w jednym miejscu,
 • dostęp do usług dedykowanych, pod indywidualne preferencje i potrzeby,
 • dostęp do fachowej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań (co może się przydać choćby w aktualnym temacie KSeF)
 • łatwiej być na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach,
 • lepsza organizacja i obieg dokumentów,
 • przejęcie stresujących i czasochłonnych obowiązków ( w tym kontrole US),
 • przejęcie kontaktów z urzędami,
 • wykorzystanie inteligentnych, nowoczesnych narzędzi, które pomogą się rozwijać biznesowo,
 • posiadanie obowiązkowego OC,
 • przejęcie odpowiedzialności za prowadzenie rozliczeń i nie tylko.

Warto pamiętać, że nawiązując współpracę z biurem, to podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Skarbowego o prowadzeniu księgi podatkowej przez biuro rachunkowe. Po podpisaniu stosownej umowy, powinien powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego udostępniając dane biura rachunkowego oraz wszelkie niezbędne informacje związane z tym faktem. Ma na to 7 dni od podpisania dokumentów.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Kolejna kwestia warta Waszej uwagi. Korzystanie z usług biura rachunkowego i powierzenie księgowości specjalistom, nie zwalnia z odpowiedzialności podatkowej w przypadku popełnionych błędów. Jedna z podstawowych zasad mówi wprost, że biuro rachunkowe nie odpowiada za zobowiązania podatkowe swoich klientów. To przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność podatkową. Często całym swoim majątkiem. Powód jest w zasadzie prosty – urząd nie może dochodzić spłaty zaległości podatkowych wynikających z błędnego rozliczenia, od właściciela biura rachunkowego, czy też jego pracowników, bo to nie ich bezpośrednio dotyczy zaległość.

Nie oznacza to oczywiście, że biuro rachunkowe zwolnione jest ze wszelkich odpowiedzialności błędy. Przede wszystkim warunki, zakres współpracy i odpowiedzialność w przypadku błędów, powinna określać umowa. Bez jednoznacznego wyznaczenia zakresu obsługi, obowiązków, trudno potem udowodnić i wskazać, czyją winą jest dane niedopatrzenie i błąd. Dokładne domówienie warunków współpracy leży w interesie firmy, tak samo jak w interesie biura rachunkowego. Zabezpiecza obie strony i reguluje całą współpracę.

Na wstępie podkreśliliśmy, że podatnik odpowiada przed Urzędem Skarbowym. Można powiedzieć, że biuro rachunkowe odpowiada zarówno przed urzędem jak i podatnikiem. Osoba korzystająca z usług księgowych biura może domagać się odszkodowania za szkody poniesione w skutek błędnego lub nierzetelnego prowadzenia księgowości. Takich roszczeń dochodzi się w sądzie, na drodze cywilnej. Podstawą jest tu art. 471 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczący odpowiedzialności kontraktowej. Zgodnie z przepisami, biuro rachunkowe jest zobowiązane do naprawy szkody wynikającej z nienależytego wykonania swoich obowiązków.

zmiana biura rachunkowego
Nie jesteś zadowolony z obecnej obsługi księgowej? Sprawdź jak zmienić biuro rachunkowe!

Odpowiedzialność biura rachunkowego określa też Kodeks karny w art. 9 § 3, w którym mowa jest o sprawczej odpowiedzialności. Tego rodzaju odpowiedzialność ponoszą te podmioty, które prowadzą sprawy gospodarcze innego podmiotu – do tej grupy wliczamy oczywiście biura rachunkowe. Z kolei zgodnie z art. 303 k.k., kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny, niezgodny z prawdą, np. niszcząc, usuwając, podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odpowiedzialność biur rachunkowych za błędy określa również ustawa o rachunkowości. W art. 77 pkt 1 mowa jest o karze grzywny i karze pozbawienia wolności do 2 lat, za prowadzenie ksiąg rachunkowym wbrew obowiązującym ustawom i prawu. A jeżeli mamy do czynienia z sytuacją kiedy biuro rachunkowe prowadzi działalność bez wymaganych uprawnień, bez spełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia OC – podlega ono grzywnie albo karze ograniczenia wolności na podstawie art. 79 ustawy o rachunkowości.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jak sami widzicie, odpowiedzialność biur rachunkowych jest naprawdę spora. Śmiało można powiedzieć, że praca księgowego to praca o podwyższonym ryzyku Przedsiębiorca, chcąc uzyskać odszkodowanie od biura rachunkowego, musi mieć określić zakres powierzonych mu obowiązków, wykazać popełnione błędy oraz wskazać związek między tymi nieprawidłowościami, a poniesionymi stratami. Tak to działa w dużym skrócie . Dlatego podkreślaliśmy wyżej, jak duże znaczenie ma tu umowa i zawarte w niej warunki. Od momentu podpisania umowy, biuro zaczyna ponosić odpowiedzialność karną skarbową, jeżeli wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z przepisami.

Wspomnieliśmy o tym, ale chcemy dodatkowo podkreślić. Biura rachunkowe zobligowane są do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Minimalna wielkość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC uzależniona jest od czynności wykonywanych przez biuro.

Stanowi równowartość :

 • 5 tys. euro – w przypadku wykonywania wyłącznie czynności doradztwa podatkowego,
 • 10 tys. euro – w przypadku wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • 15 tys. euro – w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa

Odszkodowanie za ewentualne szkody objęte ubezpieczeniem, jest wypłacane przez zakład ubezpieczeń.

Mamy nadzieję, że dzisiejszym tekstem uspokoiliśmy Was w kwestii odpowiedzialności. Korzystanie z obsługi księgowej biur rachunkowych jest dobrym, tańszym, wygodnym i przede wszystkim bezpiecznym rozwiązaniem. Między innymi dlatego, że większość biur rachunkowych (my na pewno!) zdaje sobie sprawę jak odpowiedzialne ma zajęcie i jak istotne jest rzetelne dopełnianie wszystkich wymaganych obowiązków.

Współpracując z Audyt Legis możesz spać spokojnie. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa, oraz z tego jak duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie firmy i jej rozwój ma profesjonalna, rzetelna i sumienna obsługa księgowa firm. To z kolei znajduje odbicie w zaufaniu naszych klientów i budowaniu renomy naszej marki. Przekonaj się, że warto nam zaufać, skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o szczegółach!

obowiązki pracodawcy

Długi pracownika – co oznaczają dla pracodawcy?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zatrudnia pracowników, nie trzeba Ci szczególnie tłumaczyć, że wiąże się to z określonymi obowiązkami, które trzeba wypełniać. Są one związane z różnymi obszarami. Zarówno te, które bezpośrednio łączą się z przepisami prawa, wykonywanymi obowiązkami służbowymi, ale też te związane z finansami i długami pracownika. Pracodawca, który zatrudnił nową osobę w swojej firmie, w pewnym zakresie staje się za nią odpowiedzialny i mimo, że nie musi oczywiście regulować długów pracowników, jest zobowiązany do wypełnienia określonych formalności z tym związanych.

W dzisiejszym artykule opowiemy szerzej jakie są to formalności i obowiązki pracodawcy, oraz co grozi przedsiębiorcy jeśli ich nie dopilnuje. Zapraszamy!

Obowiązki pracodawcy w związku z długami pracownika

Gdy pracownik, nie spłaca swoich zobowiązań, jego dług trafia do windykacji, a następnie do komornika. To standardowa drogą niemal w każdym przypadku. Podobnie jak fakt, że w przypadku postępowania egzekucyjnego wobec pracownika, który nie spłaca swojego zadłużenia pojawia się zajęcie wynagrodzenia za pracę. W chwili dokonania zajęcia pracownik na dobrą sprawę nie musi robić nic, z kolei pracodawca zostaje obciążony dodatkowymi obowiązkami.

W przypadku rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego i zajęcia wynagrodzenia za pracę, oprócz zawiadomienia dłużnika, komornik wzywa również pracodawcę, aby nie wypłacał on dłużnikowi wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia. Oczywiście każda sytuacja może być trochę inna, ale zazwyczaj pracodawca w takiej sytuacji jest zobowiązany do przekazywania zajętej części wynagrodzenia bezpośrednio wierzycielowi lub komornikowi. Szczegóły znajdują się przesłanym do pracodawcy dokumencie. Komornik natomiast jest zobowiązany do pouczenia pracodawcy o skutkach niezastosowania się przez niego do wezwania i niedopełnienia wskazanych obowiązków. To ważny aspekt i opowiemy o tym na końcu wpisu.

A na czym dokładnie polegają obowiązki pracodawcy po otrzymaniu wezwania komorniczego związanego z długiem pracownika? Określa to art. 882 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym pracodawca w ciągu tygodnia od odebrania wezwania ma obowiązek:

 • przedstawienia zestawienia wynagrodzenia dłużnika za pracę za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie,
 • podania, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
 • w przypadku przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę, złożenia oświadczenia o rodzaju tych przeszkód,
 • przekazanie kwoty należnej pracownikowi z zajętego wynagrodzenia bezpośrednio do rąk wierzycieli lub komornika.

Co więcej, pracodawca ma obowiązek dokonania adnotacji o zajęciu na świadectwie pracy i przekazane informacji o zajęciu do nowego pracodawcy dłużnika. Nowy pracodawca ma obowiązek realizować zajęcie od chwili otrzymania zawiadomienia lub świadectwa. Musi też zawiadomić komornika o zatrudnieniu pracownika.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest także wyliczenie kwoty, którą może przekazać wierzycielom. Co ciekawe może też (ale nie musi) złożyć na wniosek pracownika oświadczenie, że wynagrodzenie jest jedynym źródłem utrzymania pracownika i wnioskować o przekazanie do 50% wynagrodzenia. Jeśli chodzi o samą kwotę zajęcia, zgodnie z przepisami nie może być wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla przypomnienia: w roku 2022 to 3010 zł brutto. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek odliczyć od wynagrodzenia pracownika składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz pozostawia pracownikowi kwotę minimalnego wynagrodzenie netto.

A co z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze godzin? Tacy pracownicy są chronieni przed egzekucją wynagrodzenia w stopniu proporcjonalnym do wysokości swojego etatu. Będzie miało też znaczenie czy mówimy o dłużniku alimentacyjnym, czy nie. Od tego będzie też zależna możliwa kwota potrącenia.

Dłużnik alimentacyjny, a obowiązki pracodawcy

Warto podkreślić znaczenie i odpowiedzialność pracodawcy przy zatrudnianiu dłużnika alimentacyjnego. Zwłaszcza, że w ostatnich lata te przepisy mocno się zmieniały. Pracodawcy lub osobie działającej w jego imieniu grozi kara, jeśli pozwala pracować dłużnikowi alimentacyjnemu „na czarno”, czyli bez potwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy, jak również gdy płaci mu „pod stołem”. Warto przy tym zaznaczyć że dłużnik alimentacyjny to osoba, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zalegająca ze spełnieniem świadczeń alimentacyjnych za okres dłuższy niż 3 mies. Pracodawca może zostać ukarany grzywną za zatrudnianie „na czarno” i wypłaty „pod stołem”, jeśli dłużnik alimentacyjny, którego to dotyczy, figuruje w KRZ (spełnia przesłanki do zamieszczenia w rejestrze). Jakie jeszcze konsekwencje grożą pracodawcy, który nie dopełni swoich obowiązków?

Co jeśli pracodawca nie dopełni swoich obowiązków?

Brak udzielenia wymaganych informacji komornikowi oraz niewywiązywanie się z przelewów na rzecz wierzycieli może grozić nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości do 5000 zł. Co ważne, sankcja ta może być ponawiana do czasu, aż pracodawca zacznie wypełniać swoje obowiązki i dokona wymaganych przez komornika czynności. Jeśli pracownik jest obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, a pracodawca wbrew obowiązkowi wypłaca pracownikowi wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę bez dokonania potrąceń i zalega z płaceniem alimentów za okres dłuższy niż 3 miesiące, pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze od 1500 zł do 45 000 zł.

Jak widzicie kary za niedopilnowanie obowiązków przez pracodawcę są dotkliwe. Na pracodawcę, w związku z nieregulowanym długiem pracownika, spada szereg obowiązków, które muszą być przestrzegane, w tym tak jak już nadmieniliśmy: komunikacja i bieżące informowanie komornika o sytuacji zadłużonego pracownika, dokonywanie wyliczeń sum podlegających potrąceniu czy comiesięczne przelewanie części wynagrodzenia. Z drugiej strony warto też pamiętać, że ta sytuacja największym obciążeniem jest dla samego pracownika. Problemy finansowe, niespłacane zobowiązania, to rzadko kiedy kwestia wyboru, a cześciej efekt problemów finansowych, które nie zawsze zależą od samego zadłużonego. Sytuacje są różne i warto podejść do nich z odpowiednim zrozumieniem, nie warto natomiast szukać nielegalnych rozwiązań. To może skończyć się źle dla obu stron.

Obowiązki w związku z długami pracownika może nie są skomplikowane, ale bywają czasochłonne i mogą powodować niepotrzebne zamieszanie organizacyjne i komunikacyjne. Korzystając z obsługi biura rachunkowego macie możliwość przeniesienia tych zadań na księgowych i specjalistów biura. Dotyczy to wszelkich formalności, kontaktu z komornikiem, instytucjami, oraz dopilnowania terminów i realizacji wszystkich obowiązków. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu – chętnie przedstawimy więcej korzyści i udogodnień płynących ze współpracy z naszym biurem rachunkowym. Nie tylko w kwestiach kadrowych i księgowych.

Zapraszamy!