Tag: koszty w firmie

Działalność w mieszkaniu a koszty

Działalność w mieszkaniu – jak rozliczać koszty?

Osoby, które otwierają jednoosobową działalność gospodarczą bardzo często rejestrują i prowadzą ją we własnym mieszkaniu. To nie dziwi – to tańsze i wygodniejsze rozwiązanie niż wynajmowanie przestrzeni biurowej. Zwłaszcza, gdy charakter prowadzonej działalności nie wymusza tworzenia dodatkowej przestrzeni, nie wymusza zatrudnienia zespołu itd.

Prowadząc dzialalność w mieszkaniu warto jednak pamiętać, że konieczne jest oddzielenie wydatków prywatnych od tych, które są związane z działalnością. Te drugie mogą bowiem stanowić koszt uzyskania przychodu, za który uznaje się (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym) wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. Co jeszcze warto wiedzieć? Jak rozliczać koszty działalności w mieszkaniu? Mamy dla Was krótkie podsumowanie i garść praktycznych porad.

Działalności w mieszkaniu, a koszty

Co można odliczyć i wpisać w koszty uzyskania przychodu prowadząc działalność w mieszkaniu? Okazuje się, że lista możliwych odliczeń jest całkiem spora. Przedsiębiorca, który przekształcił swoje mieszkanie w siedzibę firmy, może odliczyć część kosztów za czynsz, prąd, internet, wodę, a nawet wywóz odpadów. Jeżeli prowadzenie działalności jednoosobowej w mieszkaniu stało się możliwe dzięki kredytowi hipotecznemu, przedsiębiorca może odliczyć odsetki kredytowe. Warto jednak mieć na uwadze, że dodatkowe koszty prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu można odliczyć od podatku dopiero wtedy, gdy wystąpi ścisłe powiązanie z prowadzeniem firmy. To znaczy, że jeśli właściciel chce odliczyć część kosztów za prąd – musi wykazać, że prąd został wykorzystany w celach firmowych. Wspominaliśmy o tym na blogu, zajrzyjcie do poprzedniego wpisu:

koszty działalności
Sprawdź najważniejsze informacje na temat kosztów działalności!

W przypadku czynszu zastosowanie będzie miał współczynnik metrażowy. Jeżeli w celu prowadzenia działalności wykorzystywana będzie tylko część mieszkania, należy obliczyć procentowy udział tej części do całości mieszkania i na jego podstawie dokonać przemnożenia przez wartość z faktury w celu ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu podlegającego ewidencji. Podobnie jest z rozliczaniem mediów. Wydatki takie jak ogrzewanie, woda, ścieki, gaz itp. podatnik również może zewidencjonować w kosztach firmowych o ile są związane są rzeczywiście z prowadzoną działalnością. Jednym z rozwiązań, które pozwolą na rozgraniczenie tych kosztów jest wykorzystanie współczynnika powierzchniowego, albo zamontowanie osobnych liczników. Wydatki na telefon i Internet też można odliczyć od podatku, w związki z prowadzoną w mieszkaniu działalnością. Najlepszym rozwiązaniem jest podzielenie kosztów na podstawie bilingów i rachunków. Warto przy tym pamiętać, że przedsiębiorca nie ma prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków za abonament prywatnego telefonu, nawet wtedy, gdy telefon wykorzystywany jest w prowadzonej działalności. Podobnie jest z Internetem. Aby ułatwić sobie zadanie – warto przemyśleć założenie telefonu i Internetu na firmę. Wtedy taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w całości. A co z kredytem hipotecznym, o którym wspominaliśmy na początku?

Jeżeli przedsiębiorca zaciągnął kredyt na zakup mieszkania w celach prywatnych, a następnie postanowił wykorzystać jego część do celów związanych z prowadzoną działalnością, nic nie stoi na przeszkodzie, aby odsetki od takiego kredytu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Odliczyć można część odsetek, proporcjonalnie przypadających na powierzchnię wykorzystywaną w działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć jedynie zapłacone już odsetki od zaciągniętych kredytów. Często jednak pewnym utrudnieniem w rozliczaniu działalności prowadzonej w mieszkaniu był sam fiskus, który kwestionował taką możliwość jeżeli przedsiębiorca nie wydzielił odrębnego pomieszczenia pod prowadzoną działalność. Całe szczęście podejście do tej kwestii zmieniło się w ostatnim czasie, jak?

O czym jeszcze musicie wiedzieć?

Na naszym blogu opisywaliśmy najważniejsze informacje na temat jednoosobowej działalności. Nie będziemy zatem powielać pewnych informacji. Warto jednak pamiętać, że przepisy i zasady zmieniają się dość dynamicznie. W kontekście naszego dzisiejszego tematu widać to wyraźnie. Niedawne interpretacje fiskusa jasno pokazują, że jest na przykład możliwe rozliczanie mieszkania w działalności gospodarczej bez wydzielania osobnego pomieszczenia na te cele. Dopuszcza też możliwość przeznaczenia do działalności części wspólnych lokalu. Zgodnie z obecnym podejściem przedsiębiorca może to samo pomieszczenie wykorzystywać zarówno na cele mieszkaniowe, jak i prowadzonej działalności. W takim przypadku zamiast wydzielać odrębne pomieszczenie, wystarczy wyliczyć jaki procent przestrzeni wykorzystywany jest na cele działalności i wykazać, przez ile godzin w ciągu doby wykorzystuje się je na potrzeby firmy.

Z takim podejściem również zgadza się Dyrektor KIS wskazując, że nie ma potrzeby wydzielania w mieszkaniu odrębnego pomieszczenia: „przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują, że możliwość zaliczenia wydatków na użytkowanie nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów zależy od fizycznego wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność. Podatnik powinien określić, jaka część lokalu mieszkalnego faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wówczas może w odpowiednim udziale i proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych”.

działalność gospodarcza na etacie
Działalność i praca na etacie – jak to połączyć? Sprawdz!

Jeśli w mieszkaniu przedsiębiorca wydzieli jedno pomieszczenie na swoje „biuro”, oczywiście nie ma potrzeby dzielenia powierzchni przez liczbę godzin pracy itd. Po ustaleniu odpowiedniego wskaźnika przedsiębiorca zaliczy do kosztów działalności gospodarczej także część kosztów prądu czy ogrzewania mieszkania. W przypadku, gdy nieruchomość jest finansowana z kredytu, może zaliczyć do kosztów również część odsetek od kredytu. Co ciekawe do tej pory opinie były różne. Dopiero 15 września Dyrektor KIS zmienił wcześniejszą interpretację uznając, że kosztem mogą być odsetki od kredytu w proporcji przypadającej również na część powierzchni ogólnego użytku, tj. kuchni, toalety i korytarza.

Zanim zdecydujecie się na rozliczenie części kosztów z działalności prowadzonej w mieszkaniu, warto jest skonsultować się księgowym i zadbać o indywidualną ocenę sytuacji. Interpretacje fiskusa się zmieniają, przepisy również, czasem ciężko za tym nadążyć. Zwłaszcza przedsiębiorcom, którzy samodzielnie prowadzą działalność i często nie mają czasu na dodatkowe analizowanie nowych regulacji prawnych, czy nowych podatków. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym i skorzystanie z naszej obsługi księgowej. To da Wam gwarancję że wszystkie koszty będą rozliczone prawidłowo, a Wy będziecie mogli skupić się na tym co najważniejsze, czyli prowadzeniu i rozwijaniu własnego biznesu. Zapraszamy!

koszty działalności

Koszty działalności – co i jak odliczać?

Prowadzając działalność, ponoszenie kosztów to stały i nieuchronny proces towarzyszący niemalże na każdym etapie. Zaczynając od otwarcia własnej firmy, po jej rozwój, budowanie zespołu, zdobywanie klientów. Dlatego też tak istotne dla przedsiębiorców jest posiadanie wiedzy i świadomości czym w rzeczywistości są te koszty oraz jak i kiedy możemy je odliczać od podatku. Na tym skupimy się w dzisiejszym tekście. Podsumowaliśmy najważniejsze informacje na ten temat i przygotowaliśmy kilka praktycznych wskazówek, niezależnie od tego jaki rodzaj działalności prowadzicie.

Co musisz wiedzieć o kosztach działalności?

Zacznijmy od podsumowania kilku podstawowych informacji. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Jeżeli wydatki spełniają tę definicję, a dodatkowo są bezpośrednio związane są z prowadzoną działalnością mogą stanowić koszt podatkowy. Oczywiście muszą być przy tym odpowiednio i prawidłowo udokumentowane. Jeśli korzystacie z usług biura rachunkowego, nie musicie się tym przejmować. Co jeszcze powinniście wiedzieć o kosztach? Jedną z klasyfikacji jest podział na koszty stałe oraz zmienne. Czym się różnią i charakteryzują?

Bez względu na rodzaj opodatkowania działalności, możemy wyróżnić koszty pośrednie oraz bezpośrednie. Koszty bezpośrednie to takie, które mają bezpośredni związek z uzyskaniem przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej – na przykład zakup materiałów do produkcji. Natomiast koszty pośrednie wszystkie koszty, które nie są bezpośrednio związane z przychodem, a z drugiej strony dotyczą wydatków związanych z firmą (np. opłaty na czynsz biura, media, obsługa księgowa). W przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, wyróżniamy również koszty stałe oraz zmienne.

Koszty zmienne to takie koszty, które związane są bezpośrednio z produkcją. Ich wielkość jest zależna od wielkości produkcji. Uwzględniając zmianę produkcji – wraz z jej wzrostem koszty zmienne rosną, a z jej spadkiem – zmniejsza się wartość kosztów zmiennych. Jeśli produkcja równa się 0, koszty zmienne również będą na tym poziomie. Co ważne, koszty zmienne nie wchodzą w skład kosztów stałych i dzielimy je na poszczególne kategorie, takie jak koszty proporcjonalne, progresywne – następuje wzrost kosztów zmiennych wraz ze wzrostem produkcji, degresywne i regresywne.

A czym są koszty stałe? Jak można się domyślać, w przeciwieństwie do kosztów zmiennych – nie ulegają zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji. W tym przypadku zmniejszenie produkcji nie wpływa na zmianę kosztów stałych. Co ważne, koszty stałe są niezmienne w szerokim okresie czasu, jednak nie oznacza to, że ich wartość zawsze jest ta sama. Jest zależna między innymi od warunków ekonomicznych. Innym czynnikiem wpływającym na koszty stałe może być zmiana technologii lub organizacji przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku kosztów zmiennych, stałe również dzielimy na kategorie, a zaliczyć do nich możemy na przykład ubezpieczenie sprzętu, czynsz za najem budynku, wynagrodzenie administracji itd.


W przypadku księgowości uproszczonej nie ma potrzeby rozróżniania kosztów na stałe czy zmienne. Podział ten wymagany jest w księgach rachunkowych. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatki, które nie stanowią kosztu, nie podlegają wpisowi do księgi (NKUP). Dlatego ważne jest, aby posiadać aktualną wiedzę na temat przepisów i bieżących zmian podatkowych. Choćby po to, aby prawidłowo rozpoznać, jakie wydatki stanową koszt uzyskania przychodu i kiedy możemy je odliczyć.

Kiedy i jakie koszty możemy odliczać?

Najważniejsza zasada: aby dany koszt można było odliczyć od przychodów firmy, musi istnieć między nimi związek przyczynowo skutkowy. Co więcej, powinien być to związek, który w razie potrzeby, albo kontroli finansowej, można wykazać i uargumentować. To właśnie od tej argumentacji zależy klasyfikacja kosztów. Kolejna ważna sprawa, to kwestia rejestracji kosztów, najlepiej w formie faktur VAT, aby potem móc wykazać je przed Urzędem Skarbowym. Dzięki temu mamy możliwość obniżenia podatku dochodowego, którego podstawą obliczenia jest dochód, a nie przychód. Dochód natomiast to nic innego niż przychód pomniejszony o koszty. Włączanie wydatków w koszty firmy, opłaca się zatem każdemu. Pozostaje tylko pytanie, co można wliczyć w koszty firmowe?

Wigilia firmowa kosztem? Sprawdź szczegóły!

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera spis wydatków, które z założenia nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Przed ujęciem wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów trzeba sprawdzić, czy nie znajduje się na tej liście.

Znacie najważniejszą zasadę, a jak się ona przekłada na kwestie praktyczne? Poniżej przygotowaliśmy przykładową listę produktów i usług, które z powodzeniem można wliczyć koszty działalności gospodarcze (pamiętając, o czym wspomnieliśmy dotychczas):

 • koszty związane z założeniem działalności gospodarczej, koszty rejestracji;
 • środki trwałe – czyli wszystkie urządzenia, maszyny, auta i sprzęt firmowy;
 • materiały, z których tworzycie swoje produkty;
 • szkolenia i kursy (np. językowe);
 • wartości niematerialne i prawne – czyli wszystkiego rodzaju licencje oprogramowania, koszty autorskiego, majątkowego;
 • meble i akcesoria biurowe;
 • czynsz za najem biura, albo np. sali konferencyjnej. Nawet prowadząc działalność we własnym mieszkaniu część czynszu i innych opłat można wrzucić w koszty;
 • koszty remontu budynku i pomieszczeń biura;
 • rachunki – za media, prąd, Internet, telefon itd.
 • wynagrodzenie pracowników – można je wliczać w koszty, w miesiącu za które były należne;
 • reklama – czyli wszystkie koszty poniesione na działalność promocyjną i marketingową firmy;
 • wydatki na stronę internetową, prowadzenie kanałów społecznościowych;
 • środki czystości;
 • delegacje – wyjazdy i podróże służbowe związane z prowadzoną działalnością;
 • paliwo;
 • outsourcing – czyli usługi księgowe, prawne albo informatyczne świadczone przez zewnętrzne firmy;
 • polisy ubezpieczeniowe – musi jednak obejmować składniki firmy, np. służbowe auto, siedzibę firmy;
 • odzież – zarówno firmowe uniformy, odzież ochronna itp.;
 • wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny i biurowy niezbędny do prowadzenia działalności;
 • książki – poradniki, prenumeraty branżowych magazynów i pism, które bezpośrednio wiążą się z naszą działalnością;
 • targi i wydarzenia branżowe;
 • bilety komunikacji zbiorowej, przejazd taksówkami.

Lista kosztów, które możemy odliczyć od podatku jest długa i indywidualna. Wiele zależy od rodzaju prowadzonej działalności, od charakteru firmy, jej potrzeb, oraz od tego czy można to bezpośrednio połączyć z uzyskiwanym przychodem. Dlatego dobrze będzie swoje pomysły skonsultować z księgową 🙂

Pamiętajcie, im bardziej ta zależność jest oczywista, tym lepiej. Jeśli Urząd Skarbowy będzie mieć wątpliwości, inną interpretację niż Wy, może to generować niepotrzebne zamieszanie i problemy. Jak tego uniknąć? Kierowanie się własną intuicją może być niewystarczające, dlatego zachęcamy do skorzystania z opieki księgowej specjalistów z naszego biura rachunkowego. To gwarancja, że finanse i rozliczenia firmy będą dobrze zorganizowane i prawidłowo prowadzone.

Jeśli prowadzicie własną firmę i potrzebujecie takiego wsparcia oraz poczucia bezpieczeństwa, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu!