Tag: koszty podatkowe

koszty działalności

Koszty działalności – co i jak odliczać?

Prowadzając działalność, ponoszenie kosztów to stały i nieuchronny proces towarzyszący niemalże na każdym etapie. Zaczynając od otwarcia własnej firmy, po jej rozwój, budowanie zespołu, zdobywanie klientów. Dlatego też tak istotne dla przedsiębiorców jest posiadanie wiedzy i świadomości czym w rzeczywistości są te koszty oraz jak i kiedy możemy je odliczać od podatku. Na tym skupimy się w dzisiejszym tekście. Podsumowaliśmy najważniejsze informacje na ten temat i przygotowaliśmy kilka praktycznych wskazówek, niezależnie od tego jaki rodzaj działalności prowadzicie.

Co musisz wiedzieć o kosztach działalności?

Zacznijmy od podsumowania kilku podstawowych informacji. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Jeżeli wydatki spełniają tę definicję, a dodatkowo są bezpośrednio związane są z prowadzoną działalnością mogą stanowić koszt podatkowy. Oczywiście muszą być przy tym odpowiednio i prawidłowo udokumentowane. Jeśli korzystacie z usług biura rachunkowego, nie musicie się tym przejmować. Co jeszcze powinniście wiedzieć o kosztach? Jedną z klasyfikacji jest podział na koszty stałe oraz zmienne. Czym się różnią i charakteryzują?

Bez względu na rodzaj opodatkowania działalności, możemy wyróżnić koszty pośrednie oraz bezpośrednie. Koszty bezpośrednie to takie, które mają bezpośredni związek z uzyskaniem przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej – na przykład zakup materiałów do produkcji. Natomiast koszty pośrednie wszystkie koszty, które nie są bezpośrednio związane z przychodem, a z drugiej strony dotyczą wydatków związanych z firmą (np. opłaty na czynsz biura, media, obsługa księgowa). W przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, wyróżniamy również koszty stałe oraz zmienne.

Koszty zmienne to takie koszty, które związane są bezpośrednio z produkcją. Ich wielkość jest zależna od wielkości produkcji. Uwzględniając zmianę produkcji – wraz z jej wzrostem koszty zmienne rosną, a z jej spadkiem – zmniejsza się wartość kosztów zmiennych. Jeśli produkcja równa się 0, koszty zmienne również będą na tym poziomie. Co ważne, koszty zmienne nie wchodzą w skład kosztów stałych i dzielimy je na poszczególne kategorie, takie jak koszty proporcjonalne, progresywne – następuje wzrost kosztów zmiennych wraz ze wzrostem produkcji, degresywne i regresywne.

A czym są koszty stałe? Jak można się domyślać, w przeciwieństwie do kosztów zmiennych – nie ulegają zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji. W tym przypadku zmniejszenie produkcji nie wpływa na zmianę kosztów stałych. Co ważne, koszty stałe są niezmienne w szerokim okresie czasu, jednak nie oznacza to, że ich wartość zawsze jest ta sama. Jest zależna między innymi od warunków ekonomicznych. Innym czynnikiem wpływającym na koszty stałe może być zmiana technologii lub organizacji przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku kosztów zmiennych, stałe również dzielimy na kategorie, a zaliczyć do nich możemy na przykład ubezpieczenie sprzętu, czynsz za najem budynku, wynagrodzenie administracji itd.


W przypadku księgowości uproszczonej nie ma potrzeby rozróżniania kosztów na stałe czy zmienne. Podział ten wymagany jest w księgach rachunkowych. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatki, które nie stanowią kosztu, nie podlegają wpisowi do księgi (NKUP). Dlatego ważne jest, aby posiadać aktualną wiedzę na temat przepisów i bieżących zmian podatkowych. Choćby po to, aby prawidłowo rozpoznać, jakie wydatki stanową koszt uzyskania przychodu i kiedy możemy je odliczyć.

Kiedy i jakie koszty możemy odliczać?

Najważniejsza zasada: aby dany koszt można było odliczyć od przychodów firmy, musi istnieć między nimi związek przyczynowo skutkowy. Co więcej, powinien być to związek, który w razie potrzeby, albo kontroli finansowej, można wykazać i uargumentować. To właśnie od tej argumentacji zależy klasyfikacja kosztów. Kolejna ważna sprawa, to kwestia rejestracji kosztów, najlepiej w formie faktur VAT, aby potem móc wykazać je przed Urzędem Skarbowym. Dzięki temu mamy możliwość obniżenia podatku dochodowego, którego podstawą obliczenia jest dochód, a nie przychód. Dochód natomiast to nic innego niż przychód pomniejszony o koszty. Włączanie wydatków w koszty firmy, opłaca się zatem każdemu. Pozostaje tylko pytanie, co można wliczyć w koszty firmowe?

Wigilia firmowa kosztem? Sprawdź szczegóły!

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera spis wydatków, które z założenia nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Przed ujęciem wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów trzeba sprawdzić, czy nie znajduje się na tej liście.

Znacie najważniejszą zasadę, a jak się ona przekłada na kwestie praktyczne? Poniżej przygotowaliśmy przykładową listę produktów i usług, które z powodzeniem można wliczyć koszty działalności gospodarcze (pamiętając, o czym wspomnieliśmy dotychczas):

 • koszty związane z założeniem działalności gospodarczej, koszty rejestracji;
 • środki trwałe – czyli wszystkie urządzenia, maszyny, auta i sprzęt firmowy;
 • materiały, z których tworzycie swoje produkty;
 • szkolenia i kursy (np. językowe);
 • wartości niematerialne i prawne – czyli wszystkiego rodzaju licencje oprogramowania, koszty autorskiego, majątkowego;
 • meble i akcesoria biurowe;
 • czynsz za najem biura, albo np. sali konferencyjnej. Nawet prowadząc działalność we własnym mieszkaniu część czynszu i innych opłat można wrzucić w koszty;
 • koszty remontu budynku i pomieszczeń biura;
 • rachunki – za media, prąd, Internet, telefon itd.
 • wynagrodzenie pracowników – można je wliczać w koszty, w miesiącu za które były należne;
 • reklama – czyli wszystkie koszty poniesione na działalność promocyjną i marketingową firmy;
 • wydatki na stronę internetową, prowadzenie kanałów społecznościowych;
 • środki czystości;
 • delegacje – wyjazdy i podróże służbowe związane z prowadzoną działalnością;
 • paliwo;
 • outsourcing – czyli usługi księgowe, prawne albo informatyczne świadczone przez zewnętrzne firmy;
 • polisy ubezpieczeniowe – musi jednak obejmować składniki firmy, np. służbowe auto, siedzibę firmy;
 • odzież – zarówno firmowe uniformy, odzież ochronna itp.;
 • wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny i biurowy niezbędny do prowadzenia działalności;
 • książki – poradniki, prenumeraty branżowych magazynów i pism, które bezpośrednio wiążą się z naszą działalnością;
 • targi i wydarzenia branżowe;
 • bilety komunikacji zbiorowej, przejazd taksówkami.

Lista kosztów, które możemy odliczyć od podatku jest długa i indywidualna. Wiele zależy od rodzaju prowadzonej działalności, od charakteru firmy, jej potrzeb, oraz od tego czy można to bezpośrednio połączyć z uzyskiwanym przychodem. Dlatego dobrze będzie swoje pomysły skonsultować z księgową 🙂

Pamiętajcie, im bardziej ta zależność jest oczywista, tym lepiej. Jeśli Urząd Skarbowy będzie mieć wątpliwości, inną interpretację niż Wy, może to generować niepotrzebne zamieszanie i problemy. Jak tego uniknąć? Kierowanie się własną intuicją może być niewystarczające, dlatego zachęcamy do skorzystania z opieki księgowej specjalistów z naszego biura rachunkowego. To gwarancja, że finanse i rozliczenia firmy będą dobrze zorganizowane i prawidłowo prowadzone.

Jeśli prowadzicie własną firmę i potrzebujecie takiego wsparcia oraz poczucia bezpieczeństwa, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu!

wigilia firmowa

Wigilia firmowa – czy może być kosztem podatkowym?

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To wyjątkowy moment w roku i czas który przede wszystkim chcemy spędzić w gronie rodziny, najbliższych. Z dala od komputerów, służbowych telefonów, dokumentów i wszelkich spraw zawodowych. Częstą praktyką jest jednak organizowanie wigilii firmowej. W zależności od firmy, organizacji i indywidualnych pomysłów – może mieć różną formę. Może być kolacją dla kontrahentów, spotkaniem pracowników w biurze lub restauracji. Opcji i możliwości jak wiele. Pozostaje jednak podstawowe pytanie – jak rozliczać firmową wigilię? Czy takie spotkanie może stanowić koszt firmowy? O czym trzeba pamiętać, co wziąć pod uwagę i jak na tę kwestię zapatruje się Urząd Skarbowy? W dzisiejszym artykule odpowiemy na te pytania i podpowiemy o czym jeszcze warto pamiętać.

Jak i kiedy rozliczać wigilię firmową?

Na początek zbierzmy kilka podstawowych faktów i informacji. Dla skorzystania z prawa do odliczenia VAT konieczne jest w szczególności, aby ponoszone wydatki były związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W praktyce przyjmuje się, że nakłady ponoszone na organizację imprez pracowniczych – co dotyczy także wigilii firmowej – wykazują taki związek w sposób pośredni. Uznaje się bowiem, że spotkania firmowe mogą przyczyniać się do zwiększenia wartości generowanego obrotu (np. pozytywnie wpływają na atmosferę w pracy i wydajność pracowników). Innymi słowy – kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki, które mają związek z uzyskiwanymi przychodami. Gdy są one ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, bądź zabezpieczenia ich źródła. Pozostaje roztrzygnąć czy firmowa wigilia rzeczywiście przyczyni się do uzyskania przychodu. Będzie tak jeśli spotkanie ma służyć polepszeniu atmosfery pracy, zintegrowaniu pracowników i zwiększeniu ich motywacji do lepszej pracy i osiągania lepszych wyników. I tu dochodzimy do kluczowych wniosków.

Jeśli wigilia firmowa nie będzie tylko okazją do wspólnego świętowania i biesiadowania, a będzie miała bardziej praktyczny charakter, pomoże osiągnąć jeden z wymienionych celów i będzię wiązać się z osiąganiem wyższych przychodów może stanowić koszt firmowy. To co jest ważne to fakt, że musimy być w stanie ten związek i zależność wykazać w razie potrzeby 🙂

Przedsiębiorca organizujący wigilię firmową zobowiązany jest udowodnić, że ten wydatek powiązany jest z uzyskaniem przychodów, dlatego dobrym rozwiązaniem jest taka organizacja wigilii, aby jej program uwzględniał wspomniany charaker spotkania. Ważne będzie sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu, oraz celu takiego spotkania. Taki dowód może mieć formę zdjęć, agendy, która uwzględnia integracyjno-motywacyjny charakter spotkania. Dobrym pomysłem może okazać się wręczenie nagród dla najlepszych pracowników, wyróżnień motywujących. Podsumowanie wyników sprzedażowych z ostatnich dwunastu miesięcy i nakreślenie celów na najbliższy rok itd. Co ważne – to nie musi mieć formy kilkugodzinnej prezentacji. Musi natomiast mieć związek z prowadzeniem działalności.

To co warto podkreślić, zdaniem skarbówki nie wszystkie wydatki związane z organizacją imprezy integracyjnej (czyli w naszym przypadku – wigilii firmowej) posiadają taki związek. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 lutego 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.776.2018.4.AO) stwierdził, że takiego związku nie mają wydatki poniesione na przykład na alkohol spożywany w trakcie takich imprez. Co do zasady służy on celom osobistym uczestników wydarzenia. A co jeśli chodzi o miejsce przeprowadzenia wigilii?

Jednym z powszechnych i najczęściej praktykowanych sposobów na spędzenie wigilii firmowej, jest zorganizowanie takiego spotkania w biurze, czy też w innym firmowym obiekcie. W takim przypadku odliczenie VAT od wydatków będzie możliwe zarówno wtedy, gdy zdecydujemy się na organizacje wigilii we własnym zakresie i samodzielnie dokonamy zakupu odpowiednich produktów, jak też w sytuacji, gdy skorzystamy z usług cateringowych świadczonych przez zewnętrznego usługodawcę (oczywiście pamiętając o wspomnianych wyżej warunkach). Co ważne – usługi cateringowe stanowią odrębne świadczenia od usług gastronomicznych i nie znajduje do nich zastosowania ograniczenie w odliczaniu VAT. Warto jednak pamiętać, aby fakt nabycia takiej usługi został właściwie odnotowany w treści faktury zakupowej. A co jeśli pracodawca chcę zorganizować wigilię firmową w restauracji

Wigilia firmowa w restauracji

Jeśli z okazji wigilii zapraszamy swoich pracowników do restauracji lub innego lokalu gastronomicznego, sprawa się nieco komplikuje. Dlaczego? Sposób rozliczenia wydatków w tym zakresie jest bowiem zależny od charakteru nabywanych usług. Wynika to z faktu, że przepisy ustawy o VAT nie pozwalają na odliczanie VAT od usług gastronomicznych. Prawo do odliczenia VAT będzie mogło być w takim przypadku zrealizowane tylko gdy przedmiotem nabycia będzie usługa bardziej kompleksowa. To oznacza, że usługa gastronomiczna powinna być jedynie usługą pomocniczą, a nie główną. Powinna mieć charakter uzupełniający względem usługi organizacji.
Bardzo ważne jest też, aby otrzymana w tym zakresie faktura potwierdzała kompleksowość nabywanej usługi. Nie powinny być w niej wyszczególnione poszczególne elementy i usługi pomocnicze (takie jak usługa gastronomiczna).

Wigilia firmowa dla kontrahentów

W przypadku, gdy w wigilii firmowej oprócz pracowników uczestniczą także kontrahenci, albo po przedsiębiorca organizuje spotkanie wigilijne tylko z kontrahentami – niemożliwe jest wliczenie do kosztów uzyskania przychodów całości wydatku poniesionego na zorganizowanie takiej wigilii. Dlaczego? Z godnie z Art. 23. ust 1 pkt. 23 – podejmowanie kontrahentów stanowi koszty zaliczane do wydatków na reprezentację, a te z kolei nie są kosztem uzyskania przychodów. Oznacza to, że jeśli planujecie zorganizować spotkanie świąteczne w gronie kontrahentów – nie możecie wliczyć kosztów poniesionych z tego tytułu do kosztów podatkowych.

Z drugiej strony… Jeśli przedsiębiorca jest w stanie wykazać i udowodnić, że zaproszenie danych kontrahentów na firmową wigilię przyczyni się bezpośrednio do realnego wzrostu uzyskiwanego przychodu, może wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej zaliczenia takiego wydatki do kosztów uzyskiwania przychodów. Kluczowe staje się powiązanie przyczynowo skutkowe faktu zaproszenia kontrahenta i jego wpływu na przychód firmy. Na przykład – przedsiębiorca zaprosił kontrahentów na spotkanie świąteczne, aby poprawić relacje i stosunki biznesowe, co w konsekwencji przekłada się na wzrost zamówień, liczby kontraktów, albo służy poszerzeniu zakresu dotychczasowej współpracy.

Rozliczanie wigilii – o czym jeszcze warto pamiętać?

Kolejna ważna sprawa w kontekście rozliczania wigilii firmowej. Na pewno warto jasno ustalić, czy dane świadczenie pracownicze jest przychodem pracownika, czy też nie podlega opodatkowaniu. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego – przychodem pracownika jest nieodpłatne świadczenie, z którego pracownik skorzystał wyłącznie z własnej woli i zostało ono udzielone w jego interesie. Świadczenie to ma wymierną wartość pieniężną, oraz jest skierowane do indywidualnego pracownika. Co to oznacza? W praktyce oznacza to, że udział w wigilii firmowej zorganizowanej przez pracodawcę, nie jest przychodem pracownika. W końcu pracownik z tego tytułu nie osiąga wymiernych korzyści. Ponadto, świadczenie to nie jest skierowane do indywidualnego pracownika, a do całego zespołu i nie można przypisać mu konkretnej kwoty przychodu jaki mógłbym uzyskać w ten sposób. Biorąc pod uwagę powyższe, pracodawca który organizuje firmową wigilię nie ma obowiązku odprowadzania z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

W kontekście organizacja firmowej wigilii, warto też pamiętać, że znaczenie ma źródło finansowania. Z bieżących interpretacji wynika, że dla uzyskania prawa do odliczenia VAT konieczne jest opłacenie wigilii ze środków obrotowych. W przypadku, gdy impreza pracownicza jest finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie występuje bowiem związek pomiędzy określonymi wydatkami, a wykonywaniem czynności opodatkowanych. W takiej sytuacji uznaje się, że pracodawca działa w charakterze administratora ww. funduszu, a nie jako podatnik VAT prowadzący opodatkowaną działalność gospodarczą.

Mamy nadzieję, że dzięki dzisiejszemu wpisowi będzie łatwiej ocenić Wam czy Wasza wigilia firmowa może być wliczana w koszty firmowe, oraz jak ją zorganizować, aby było to możliwe. Bez ryzyka narażania się skarbówce 🙂 Jeśli macie dodatkowe wątpliwości, pytania i zastanawiacie się czy w Waszym konkretnym przypadku możecie wrzucić wydatki poniesione na organizację firmowej wigilii w koszty firmowe – skontaktujcie się z naszym biurem rachunkowym. Chętnie pomożemy w odpowiedniej interpretacji przepisów, zapewnimy Wam profesjonalne wsparcie praktyczne i merytoryczne! Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Wesołych, spokojnych i radosnych Świąt!