Współpraca z biurem rachunkowym, a odpowiedzialność za błędy

Większość przedsiębiorców korzysta z obsługi księgowej i profesjonalnego wsparcia biura rachunkowego. Nie ma w tym nic dziwnego – korzyści z outsourcingu tego rodzaju usług dla firm są oczywiste. Nie wszyscy jednak mają świadomość jak wygląda sytuacja, gdy w rozliczeniach pojawią się błędy. Jaka odpowiedzialność spoczywa na biurze rachunkowym? Kiedy i w jakim zakresie? Na ten temat funkcjonuje sporo mitów, dziś część z nich obalimy i opowiemy jak to wygląda w Audyt Legis.

Dlaczego biuro rachunkowe?

Zacznijmy od tego, że warto korzystać z profesjonalnej obsługi księgowej i podatkowej biur rachunkowych. Z wielu powodów, oto kilka z nich:

 • mniejsze koszty, niż zatrudnianie samodzielnej księgowej,
 • dostęp do wielu usług w jednym miejscu,
 • dostęp do usług dedykowanych, pod indywidualne preferencje i potrzeby,
 • dostęp do fachowej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań (co może się przydać choćby w aktualnym temacie KSeF)
 • łatwiej być na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach,
 • lepsza organizacja i obieg dokumentów,
 • przejęcie stresujących i czasochłonnych obowiązków ( w tym kontrole US),
 • przejęcie kontaktów z urzędami,
 • wykorzystanie inteligentnych, nowoczesnych narzędzi, które pomogą się rozwijać biznesowo,
 • posiadanie obowiązkowego OC,
 • przejęcie odpowiedzialności za prowadzenie rozliczeń i nie tylko.

Warto pamiętać, że nawiązując współpracę z biurem, to podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Skarbowego o prowadzeniu księgi podatkowej przez biuro rachunkowe. Po podpisaniu stosownej umowy, powinien powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego udostępniając dane biura rachunkowego oraz wszelkie niezbędne informacje związane z tym faktem. Ma na to 7 dni od podpisania dokumentów.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Kolejna kwestia warta Waszej uwagi. Korzystanie z usług biura rachunkowego i powierzenie księgowości specjalistom, nie zwalnia z odpowiedzialności podatkowej w przypadku popełnionych błędów. Jedna z podstawowych zasad mówi wprost, że biuro rachunkowe nie odpowiada za zobowiązania podatkowe swoich klientów. To przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność podatkową. Często całym swoim majątkiem. Powód jest w zasadzie prosty – urząd nie może dochodzić spłaty zaległości podatkowych wynikających z błędnego rozliczenia, od właściciela biura rachunkowego, czy też jego pracowników, bo to nie ich bezpośrednio dotyczy zaległość.

Nie oznacza to oczywiście, że biuro rachunkowe zwolnione jest ze wszelkich odpowiedzialności błędy. Przede wszystkim warunki, zakres współpracy i odpowiedzialność w przypadku błędów, powinna określać umowa. Bez jednoznacznego wyznaczenia zakresu obsługi, obowiązków, trudno potem udowodnić i wskazać, czyją winą jest dane niedopatrzenie i błąd. Dokładne domówienie warunków współpracy leży w interesie firmy, tak samo jak w interesie biura rachunkowego. Zabezpiecza obie strony i reguluje całą współpracę.

Na wstępie podkreśliliśmy, że podatnik odpowiada przed Urzędem Skarbowym. Można powiedzieć, że biuro rachunkowe odpowiada zarówno przed urzędem jak i podatnikiem. Osoba korzystająca z usług księgowych biura może domagać się odszkodowania za szkody poniesione w skutek błędnego lub nierzetelnego prowadzenia księgowości. Takich roszczeń dochodzi się w sądzie, na drodze cywilnej. Podstawą jest tu art. 471 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczący odpowiedzialności kontraktowej. Zgodnie z przepisami, biuro rachunkowe jest zobowiązane do naprawy szkody wynikającej z nienależytego wykonania swoich obowiązków.

zmiana biura rachunkowego
Nie jesteś zadowolony z obecnej obsługi księgowej? Sprawdź jak zmienić biuro rachunkowe!

Odpowiedzialność biura rachunkowego określa też Kodeks karny w art. 9 § 3, w którym mowa jest o sprawczej odpowiedzialności. Tego rodzaju odpowiedzialność ponoszą te podmioty, które prowadzą sprawy gospodarcze innego podmiotu – do tej grupy wliczamy oczywiście biura rachunkowe. Z kolei zgodnie z art. 303 k.k., kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny, niezgodny z prawdą, np. niszcząc, usuwając, podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odpowiedzialność biur rachunkowych za błędy określa również ustawa o rachunkowości. W art. 77 pkt 1 mowa jest o karze grzywny i karze pozbawienia wolności do 2 lat, za prowadzenie ksiąg rachunkowym wbrew obowiązującym ustawom i prawu. A jeżeli mamy do czynienia z sytuacją kiedy biuro rachunkowe prowadzi działalność bez wymaganych uprawnień, bez spełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia OC – podlega ono grzywnie albo karze ograniczenia wolności na podstawie art. 79 ustawy o rachunkowości.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jak sami widzicie, odpowiedzialność biur rachunkowych jest naprawdę spora. Śmiało można powiedzieć, że praca księgowego to praca o podwyższonym ryzyku Przedsiębiorca, chcąc uzyskać odszkodowanie od biura rachunkowego, musi mieć określić zakres powierzonych mu obowiązków, wykazać popełnione błędy oraz wskazać związek między tymi nieprawidłowościami, a poniesionymi stratami. Tak to działa w dużym skrócie . Dlatego podkreślaliśmy wyżej, jak duże znaczenie ma tu umowa i zawarte w niej warunki. Od momentu podpisania umowy, biuro zaczyna ponosić odpowiedzialność karną skarbową, jeżeli wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z przepisami.

Wspomnieliśmy o tym, ale chcemy dodatkowo podkreślić. Biura rachunkowe zobligowane są do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Minimalna wielkość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC uzależniona jest od czynności wykonywanych przez biuro.

Stanowi równowartość :

 • 5 tys. euro – w przypadku wykonywania wyłącznie czynności doradztwa podatkowego,
 • 10 tys. euro – w przypadku wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • 15 tys. euro – w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa

Odszkodowanie za ewentualne szkody objęte ubezpieczeniem, jest wypłacane przez zakład ubezpieczeń.

Mamy nadzieję, że dzisiejszym tekstem uspokoiliśmy Was w kwestii odpowiedzialności. Korzystanie z obsługi księgowej biur rachunkowych jest dobrym, tańszym, wygodnym i przede wszystkim bezpiecznym rozwiązaniem. Między innymi dlatego, że większość biur rachunkowych (my na pewno!) zdaje sobie sprawę jak odpowiedzialne ma zajęcie i jak istotne jest rzetelne dopełnianie wszystkich wymaganych obowiązków.

Współpracując z Audyt Legis możesz spać spokojnie. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa, oraz z tego jak duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie firmy i jej rozwój ma profesjonalna, rzetelna i sumienna obsługa księgowa firm. To z kolei znajduje odbicie w zaufaniu naszych klientów i budowaniu renomy naszej marki. Przekonaj się, że warto nam zaufać, skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o szczegółach!