Likwidacja działalności – o czym musisz wiedzieć?

Aktualna sytuacja przedsiębiorców, mówiąc dyplomatycznie, jest skomplikowana. Pandemia COVID-19 wprowadziła duże zamieszanie, do tego niekończące się obostrzenia, trudny 2020 rok, mniejsze zainteresowanie klientów, wstrzymany rozwój i przekreślone plany – to tylko kilka powodów, przez które część przedsiębiorców nie widzi dla siebie przyszłości i rozważą zamknięcie działalności gospodarczej.

Trudno się temu dziwić, tak jak trudno jest przewidzieć kiedy ogólna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna się ustabilizuje. Jeśli stoicie przed tą trudną decyzją, dzisiejszy wpis będzie dla Was szczególnie pomocny. Podsumowaliśmy w nim najważniejsze informacje dotyczące likwidacji firmy, jak również te mniej oczywiste, które pozwolą Wam sprawnie przejść przez ten proces. Dowiecie się jak w praktyce wygląda zamknięcie działalności, oraz gdzie szukać dodatkowego wsparcia. Zapraszamy!

O czym musisz wiedzieć?

Pierwsza i najważniejsza sprawa – rezygnując z działalności nie wystarczy, że przestaniecie świadczyć usługi, albo zamknięecie siedzibę firmy. Za tą decyzją idzie w parze szereg czynności formalnych i obowiązków jakie ma większość przedsiębiorców likwidujących swoją działalność.

Wśród nich znajdują się:

·       wyrejestrowanie działalności z CEIDG

·       wyrejestrowanie działalności z ZUS

·       obowiązki podatkowe

·       spis z natury

·       wykaz składników majątku

·       dodatkowe wnioski i dokumenty

O czym jeszcze musicie wiedzieć? Wraz z zamknięciem firmy, należy uregulować niezbędne kwestie podatkowe, w tym zapłacić podatek za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. Należy opłacić go na dotychczasowych zasadach (jeśli jesteście opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) lub w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień (jeśli jesteście opodatkowani na zasadach karty podatkowej). Deklaracje roczne – składacie bez zmian – w terminie przewidzianym dla zeznań podatkowych.

Musicie pamiętać, że w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej, majątek, który należał do firmy, staje się majątkiem prywatnym osoby prowadzącej działalność. Pozostaje on do Waszej dyspozycji. Jeśli zdecydujecie się go sprzedać, może pojawić się konieczność opłacenia podatku dochodowego. Chyba, że odczekacie sześć lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca, który nastąpi po miesiącu, w którym przestaliście prowadzić działalność gospodarczą), wtedy unikniecie opłaty.

Skoro jesteśmy przy podatkach, warto zwrócić uwagę na kwestię VATu. Zamykając firmę (jeśli jesteś płatnikiem podatku VAT) nie możecie zapomnieć o rozliczeniu się z urzędem skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług. Aby to zrobić, konieczne będzie sporządzenia odrębnego spisu z natury dla celów podatku VAT. Co więcej, musicie poinformować o zamknięciu Urząd Skarbowy. Macie na to 7 dni od dnia zakończenia działalności. Zgłoszenie i uzupełniony formularz VAT-Z, możecie złożyć elektronicznie przez Portal Podatkowy lub poprzez e-Deklaracje.

Jak widzicie, przedsiębiorca zamykający działalność musi wypełnić niezbędne formalności związane między innymi z wyrejestrowaniem firmy w urzędach i instytucjach. Jak zatem wyrejestrować działalność? Poniżej krótko to podsumowaliśmy w przypadku działalności jednoosobowej i spółki.

Jak wyrejestrować działalność jednoosobową?

Proces zamykania działalności nie należy do skomplikowanych, wymaga jednak dopilnowania określonych czynności i formalności. Najważniejsza i podstawowa sprawa to złożenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o wykreślenie działalności. Musicie zrobić to w terminie 7 dni od faktycznego zaprzestania działalności.

Na stronie CEIDG znajdziecie dodatkowe wskazówki i zasady wykreślenia z Centralnej Ewidencji. Znajdziecie tam też gotowe wnioski do wydruku i uzupełnienia. Wystarczy kliknąć na ten link.

Złożyć wniosek możecie na kilka sposobów. Można zrobić to osobiście w urzędzie miasta albo gminy. Wystarczy przygotować i wydrukować wniosek, a potem pojawić się z nim w urzędzie i złożyć we właściwym okienku. Możecie wypełnić go elektronicznie, bez rejestracji, na stronie CEIDG, a w trakcie wizyty w urzędzie podajecie tylko numer Waszego wniosku.

Złożyć wniosek możecie też drogą telefoniczną. Wtedy wypełniacie dokumenty z pomocą konsultanta przez telefon. Natomiast tak jak w poprzednim sposobie i tak pojawia się konieczność osobistej wizyty w urzędzie (pamiętając zabrać dowód osobisty). Po złożeniu wniosku, uzyskacie pokwitowanie, co w zasadzie zamyka sprawę.

Inną możliwością jest wyrejestrowanie firmy listownie. Będzie to jednak związane z koniecznością poświadczenia notarialnego autentyczności Waszego podpisu we wniosku, co może generować dodatkowe koszty i zabierze więcej czasu. Najwygodniejszym sposobem jest zamknięcie działalności jednoosobowej online. Dzięki temu unikniecie wycieczek, stania w kolejkach i zamieszania (urzędy pracują w czasie pandemii w ograniczonym zakresie). Aby zamknąć firmę przez Internet, wystarczy wejść na stronę biznes.gov.pl, wypełnić wniosek i podpisać go Profilem Zaufanym (lub podpisem kwalifikowanym). Zamknąć działalność, można poprzez stronę CEIDG wypełniając formularz CEIDG-1 i podpisując go elektronicznie. A jak ten proces wygląda w przypadku spółki cywilnej?

Jak wyrejestrować spółkę cywilną?

Kiedy działalność kończy spółka cywilna, każdy wspólnik musi zdecydować, czy chce samodzielnie kontynuować działalność gospodarczą, czy kończą definitywnie dotychczasową aktywność. Jeśli planujecie ją kontynuować samodzielnie – będziecie musieli złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG i zmienić też formę prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli definitywnie kończycie działalność w spółce, bez samodzielnej kontynuacji, będziecie trzeba złożyć wniosek o wykreślenie swojej działalności z rejestru. Co ważne, poza samym wykreśleniem lub aktualizacją wpisu CEIDG, trzeba pamiętać o likwidacji numerów identyfikacyjnych spółki. Co w praktyce oznacza złożenie formularza NIP-2 do urzędu skarbowego oraz formularz RG-OP w GUS. Pod wnioskiem do GUS powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników, tak jak wszyscy wspólnicy powinni dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego (może to oczywiście zrobić w ich imieniu ustanowiony pełnomocnik). A co z ZUS’em?

Po złożeniu złożeniu wniosku CEIDG-1, ZUS wyrejestruje Waszą firmę automatycznie – sporządzi za Was formularz ZUS ZWPA oraz wyrejestruje jako płatnika składek. Na tym samym wniosku możecie też zgłosić wyrejestrowanie z ubezpieczenia pracowników i zgłoszonych członków ich rodziny (ZUS wyrejestruje wskazane osoby sporządzając formularze ZUS ZWUA i ZUS ZCNA). Na wyrejestrowanie zatrudnionych pracowników macie 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń.

Składki ZUS za dany miesiąc opłacacie w miesiącu następnym (do 10 lub 15 dnia następnego miesiąca), a ostatnią składkę – już po zamknięciu firmy. Jej wysokość oblicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności, czyli jeśli wniosek złożono w połowie miesiąca, opłaca się połowę składki. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacona w pełnej wysokości.

Pamiętaj! Ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązywało jeszcze przez 30 dni od momentu zakończenia działalności

Obowiązki przedsiębiorcy przy zamykaniu działalności gospodarczej

Jak już zdążyliście się przekonać, obowiązków związanych z likwidacją firmy jest całkiem sporo. Jeśli zatrudnialiście pracowników, macie obowiązki płatnika podatku dochodowego.

Konieczne będzie złożenie deklaracji:

·       PIT – 4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy),

·       PIT- 8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym),

·       IFT-1R  (informacja  o  wysokości  przychodu  (dochodu)  uzyskanego  przez  osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania),

·       PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich)

·       Informację PIT-11 (o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy)

Poza wspomnianymi obowiązkami musicie pamiętać o pewnych dodatkowych kwestiach, takich jak rozwiązanie umów z pracownikami. Dobrze będzie zrobić to zanim sprawa nabierze rozpędy. Poza tym, jeśli korzystaliście z kasy fiskalnej, będziecie musieli ją wyrejestrować.

Kolejnym, bardzo ważnym obowiązkiem zamykając działalność gospodarczą jest sporządzenie wykazu składników majątku oraz spisu z natury na dzień zamknięcia działalności.

Spis z natury musicie sporządzić, jeśli prowadziliście podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) lub opłacaliście podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wykaz ten powinien zawierać nazwę, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków jakie ponieśliście na nabycie danego składnika, oraz wartość nabywczą. Składniki majątku, ujęte w wykazie stanowią twoją własność i nie są uwzględniane przy ustaleniu dochodu na dzień zamknięcia działalności czyli nie podlegają opodatkowaniu na ten dzień. Dopiero ich sprzedaż może spowodować, że uzyskacie przychód, od którego będzie trzeba zapłacić podatek, o czym już wspominaliśmy.

Jeśli chodzi o spis z natury, czyli tak zwany remanent likwidacyjny, obowiązek jego sporządzenia nie dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe i podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. W remanencie tym, wskazujecie pozostałe w firmie towary handlowe, materiały, wyroby i produkcję w toku (jeśli dotyczy). Jeśli jesteście opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – spis powinien dodatkowo obejmować rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia. Co do zasady, nie ma gotowego wzoru na spis z natury, trzeba sporządzić go samodzielnie. Nie oznacza to jednak, że zostajecie z tym całkiem sami. Możecie skorzystać z dodatkowej pomocy!

Pomoc w zamknięciu działalności

Nasze biuro rachunkowe na co dzień pomaga przedsiębiorcom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem i rozliczaniem działalności. Staramy się być wsparciem wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Nawet jeśli dotyczy to zamknięcia działalności.

Chętnie przeanalizujemy Waszą sytuację indywidualnie, podpowiemy najlepsze rozwiązania. Posiadamy nie tylko właściwe rozeznanie, bieżącą wiedzę ale też doświadczenie, którym chętnie się podzielimy (z korzyścią dla Waszej działalności!). Może się okazać, że nie tylko ułatwimy Wam samą likwidację firmy i sprawnie przeprowadzimy Was przez cały proces, nie tylko przejmiemy organizację, kontakt z urzędami ale być może będziemy w stanie znaleźć alternatywny scenariusz, w którym nie będzie konieczności definitywnej likwidacji firmy. To da Wam pewność, że określona decyzja będzie właściwa i pozwoli Wam uniknąć jeszcze większych rozczarowań.

Ostateczną decyzję oczywiście pozostawiamy Wam. Zanim jednak ją podejmiecie, zachęcamy przeanalizować wszystkie dostępne możliwości, aspekty i wyjścia z sytuacji. Najlepiej „na chłodno”. Będzie to możliwe dopiero, gdy poznamy dokładniej Waszą sprawę i Wasze oczekiwania.

Jak możemy Wam pomóc?

· Sporządzanie dokumentacji, wniosków, aktów itp.

· Opiniowanie i sporządzanie umów

· Doradztwo strategiczne

· Organizacja i formalności związane ze sprawami pracowniczymi

· Opracowywanie dokumentów w związku z przekształceniem likwidacją lub rozwiązywaniem firmy

· Reprezentowanie klienta przed organami rejestrowymi

· Reprezentowanie klienta przed US i ZUS

Sprawdźcie naszą ofertę, skontaktujcie się z nami i wspólnie zaplanujmy dalsze działania!

Do usłyszenia 🙂

Zespół Audyt Legis